Gen4Wave in Oostende van start

Medio juni werd in Oostende het Gen4Wave-project officieel gelanceerd. Het project beoogt financiering in het kader van het Vlaams initiatief Generaties, dat door Agoria wordt getrokken. Gen4Wave kan op de steun rekenen van UGent, het UGent Wetenschapspark in Oostende en Agoria. Partners van het eerste uur zijn Flanders Maritime Cluster (FMC), het Waterbouwkundig Laboratorium, KULeuven, Haven Oostende (AGHO), POM West-Vlaanderen en VLIZ.

Gen4Wave ziet voor zichzelf een significante rol weggelegd voor de Vlaamse innovatieve maakindustrie in de waardeketen van golf- en getijdenenergie. Het platform wenst hieraan actief bij te dragen en tegelijk de sector van de offshore en kustwaterbouwkunde te ondersteunen.

De “Energy Roadmap 2050” van de Europese Commissie stelt dat, op middellange termijn, energie uit de zee een aanzienlijke bijdrage tot de elektriciteitsvoorziening kan leveren. Het geïnstalleerd vermogen tegen 2020 wordt op 3,6 GW geraamd. Tegen 2050 zou dat tot 180 GW kunnen oplopen.

Gen4Wave hangt zijn werking op aan drie pijlers:

  • de realisatie van belangrijke, specifieke open R&D-infrastructuur, met name een golftank, geïntegreerd in een dynamische energie-cluster, met de mogelijkheid om zowel golven, stroming als wind op te leggen aan schaalmodellen om aldus bijna “real-life” condities te realiseren. De infrastructuur is dermate gekozen en opgezet dat ze ook voor andere sectoren een belangrijke meerwaarde kan leveren, i.e. offshore-wind, offshore olie en gas, kustwaterbouwkunde, golf/stroming-vegetatie interactie, …
  • de ondersteuning van specifieke onderzoeksprojecten gericht op Vlaamse golfenergiesystemen en -concepten
  • een Gen4Wave Energy Platform (G4WEP) gekoppeld aan de infrastructuur om de interactie tussen de diverse spelers in Vlaanderen te bevorderen en om nieuwe Europese spelers aan te trekken in Vlaanderen.

Meer sectornieuws

Agenda