Limburgse werkgevers richten Ondernemersplatform “Nieuw-Ondernemend Limburg” op

De zes Limburgse werkgeversorganisaties - Agoria, Boerenbond, Confederatie Bouw Limburg, UNIZO-Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg - richten samen onder voorzitterschap van Urbain Vandeurzen een breed gedragen Ondernemersplatform “Nieuw-Ondernemend Limburg” op.

Met het initiatief nemen de betrokken organisaties hun verantwoordelijkheid op om in onderlinge samenwerking de enorme uitdagingen aan te pakken waarvoor de provincie Limburg staat. Ze onderschrijven de totaalvisie en strategie van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) dat erop gericht is het economisch weefsel in Limburg structureel te vernieuwen en te versterken.

Ze engageren zich voorts resoluut om het voortouw te nemen bij die SALK-acties die zich rechtstreeks tot ondernemingen en ondernemers richten. Waarbij zij de coördinatie op zich nemen van alle acties die gericht zijn om stimulering van ondernemerschap, innovatie en internationalisering.