VIL geeft kick-off “ILSE”-project

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL V.Z.W.) heeft de kick-off gegeven voor het nieuwe “ILSE”-project. Recycleren en hergebruiken - en dus ook de logistiek van afval en gerecupereerde afvalstoffen - zal de komende jaren nog meer aan belang winnen. Samen met het departement TPR van Universiteit Antwerpen (UA) en zestien bedrijven gaat het VIL op zoek naar innovatieve logistieke concepten om afvallogistiek efficiënter en duurzamer te maken.

Meer en meer bestaat binnen de industrie de overtuiging af te stappen van de gewoonte met eindige primaire grondstoffen te werken en over te schakelen naar materialen die uit afvalbeheer komen. 68% van het primair bedrijfsafval krijgt intussen al een tweede leven, hetzij door recyclage, hetzij door compostering. Ongeveer 15% van het transport in Vlaanderen is afvalgerelateerd. Er bestaat een behoorlijk potentieel om innovatief de logistiek van afval te optimaliseren enerzijds, en méér recuperatie/recyclage te creëren anderzijds.

Binnen het project “ILSE”, wat staat voor “Innovative Logistics in waste management for a Sustainable Environment”, onderzoekt het VIL, samen met de Universiteit Antwerpen en een vertegenwoordiging uit de sector innovatieve logistieke concepten die afvallogistiek efficiënter en ook duurzamer kunnen maken. Grotere transportefficiëntie, maar ook meer hergebruik van grondstoffen door een betere recyclage en hierdoor reductie van afvalverbranding, hebben een positief effect op de kosten, maar ook op het milieu.

In grote lijnen bestaat het project, dat drie jaar loopt, uit twee fasen. Tijdens de eerste fase gaat het onderzoek op zoek naar waar de grootste opportuniteiten voor efficiëntieverbetering liggen. Op basis van die bevindingen zullen vervolgens nieuwe logistieke concepten worden ontwikkeld die naderhand met de deelnemende partijen zullen worden uitgetest.

Concreet worden vier verschillende “proofs of concept” uitgevoerd die verschillende maanden zullen lopen. Op basis van de resultaten werkt het VIL voor de Vlaamse markt een roadmap uit voor een slimmere afvalrecuperatie en daaruit resulterende circulaire economie.

Zestien bedrijven, zowel afvalgerelateerde bedrijven als vertegenwoordigers uit de logistieke sector en de verwerkende industrie, verlenen hun actieve medewerking aan het “ILSE”-project. Het gaat om The Brussels Airport Company, Coeck Betonfabriek, Contraload, N.V. De Scheepvaart, Desso, Imperbel-Derbigum, Infrabel, Komosie, Procter & Gamble, Saint-Gobain (Gyproc-Isover), Shipit, Sita Waste Services, Unilever, Vanheede Environmental Logistics, Van Moer Group en Waterwegen & Zeekanaal.

Meer sectornieuws

Agenda