Waaier aan werknemersopleidingen

Levenslang leren

De VDAB beschikt over een uitgebreid opleidingsaanbod voor werknemers. Maar niet alle bedrijven weten ervan. Onbekend maakt onbemind. Tijd dus om de waaier aan mogelijkheden uit de doeken te doen.

Levenslang leren. Het blijft een must, om werknemers en ondernemingen draaiende te houden. Via vdab.be/opleidingen maakt de VDAB alle opleidingen bekend waar werknemers gebruik van kunnen maken. “Maar ook als werkgever kunt u ermee aan de slag, om uw personeel te vormen, bij te scholen, te heroriënteren,” stelt communicatieverantwoordelijke opleidingen David Lefevre.

Naast de vaste vormingen organiseert de VDAB ook werknemersopleidingen “op maat” van het bedrijf en van de individuele werknemer. Besluit een werkgever met de VDAB in zee te gaan, dan moet hij enkel de nodige afspraken maken met het opleidingscentrum en de administratie - het opleidingscontract - in orde brengen.

“De opleiding is zinvoller en efficiënter naarmate de werkgever de opleidingsbehoeften van de werknemer grondiger onderzoekt en het opleidingsplan gedetailleerder uitwerkt,” weet David Lefevre.

Intensieve samenwerking

Joost Van Herck (HR-officer) van SPIE, gespecialiseerd in optische en fotonische technologie, werkt intensief samen met de VDAB.

“Door gesprekken met onze account manager, het servicepunt talentenfabriek en verantwoordelijken van de opleidingscentra leerden we het opleidingsaanbod van de VDAB goed kennen en zagen we mogelijkheden in een samenwerking op maat. Via PipeTech - VDAB Sint-Niklaas scholen we onze medewerkers bij in pijpfitten en flensmontage. Er worden ook werkzoekenden opgeleid die via een IBO bij SPIE instromen. Ook op het vlak van industriële elektriciteit en meet- en regeltechnieken hebben wij al verscheidene medewerkers via de VDAB bijgeschoold en cursisten uit hun opleidingen gerekruteerd”.

Korting

Hoe gaat u concreet met het opleidingsaanbod aan de slag?

David Lefevre: “Als werkgever kunt u best het dichtstbijzijnde opleidingscentrum contacteren om uw concrete opleidingsbehoefte te bespreken. De verantwoordelijke stelt dan een prijsofferte op en licht u ook in over kortingen”.

Voor een aantal opleidingen betalen de sectorale opleidingsfondsen een deel of zelfs de volledige opleidingskost terug. Daarnaast bestaat er een systeem van kortingen voor KMO’s, via de KMO-portefeuille.

Een opleiding op maat kan op een paar weken of zelfs dagen worden geregeld, afhankelijk van de planning van het opleidingscentrum. De prijs varieert naargelang van de opleidingsinhoud en de gebruikte infrastructuur. Een opleiding waar dure machines en veel grondstoffen worden gebruikt, zal meer kosten dan een administratieve vorming.

De werkgever bespreekt het programma en de duurtijd met de verantwoordelijke of rechtstreeks met de instructeur. Die kan de training, indien gewenst, ook in het bedrijf geven.

Inleving

De VDAB houdt de vinger aan de pols. De feedback van bedrijven helpt ons om het aanbod sterker te maken en tegemoet te komen aan de behoeften op de arbeidsmarkt. Bij SPIE zijn ze alvast enthousiast over het resultaat.

Joost Van Herck: “De samenwerking met de VDAB verloopt zeer vlot. De medewerkers leven zich echt in onze bedrijfssituatie in. Ze zoeken mee naar oplossingen en werken trajecten uit met oog op het beste resultaat, zowel voor de onderneming als voor de kandidaat”.

Meer informatie over het opleidingsaanbod van de VDAB vindt u op vdab.be/opleidingen. U kunt ook gratis bellen naar 0800/30.700 of een e-mail sturen naar opleidingen@vdab.be

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB).

Meer info: www.vdab.be.