EWI plaatst Open Access terug op de agenda

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid plaatste naar aanleiding van zijn studiedag rond Open Access, één jaar na de ondertekening van de Brussels Declaration on Open Access, het concept terug op de agenda. Bedoeling is met alle stakeholders verder te werken aan een toekomstig beleid voor Open Access in Vlaanderen.

Open Access gaat over het publiek on-line beschikbaar stellen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zoals wetenschappelijke artikels, maar ook monografieën of hoofdstukken hiervan. Hierdoor worden samenwerkingen mogelijk en kunnen innovatieve ideeën sneller worden vermarkt.

Omdat het organiseren van data in grote digitale datacentra en het delen en gezamenlijk gebruiken van onderzoeksgegevens steeds belangrijker wordt, is ook de volgende stap in het “Open Access”-verhaal, “Open Data”, van het grootste belang. Niet enkel de resultaten, maar ook de ruwe onderzoeksgegevens moeten “open” beschikbaar zijn, zo luidt het. Dat creëert niet alleen transparantie, maar stimuleert ook het onderzoek.

Open Access - met inbegrip van Open Data - is een van de pijlers van “Horizon2020”, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek & ontwikkeling (O&O), dat volgend jaar in voege treedt.