Vermindering sociale bijdragen KMO’s bij vierde en vijfde aanwerving

De federale overheid breidt de bestaande lastenverlaging bij de eerste drie aanwervingen in het licht van het relanceplan uit naar de vierde en vijfde aanwerving. Deze verminderingen vervolledigen het systeem dat op 20 juli 2012 werd goedgekeurd in het kader van de federale relancestrategie waarbij lastenverlagingen werden toegestaan voor de eerste drie aanwervingen binnen een KMO.

Vanaf 1 januari 2014 zullen de verminderingen van de sociale bijdragen ook worden toegekend aan ondernemingen wanneer zij een vierde of vijfde werknemer aanwerven. De verminderingen zijn de volgende:

  • Vierde aanwerving: 1.000 euro per kwartaal gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende de volgende vier kwartalen.
  • Vijfde aanwerving: 1.000 euro per kwartaal gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende de volgende vier kwartalen.

De maatregel heeft enkel betrekking op nieuwe aanwervingen.