Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd

De ministerraad heeft in eerste lezing drie ontwerpen goedgekeurd met het oog op de verbetering van het pensioen van de zelfstandigen: de hervorming van het overlevingspensioen, de inaanmerkingneming van alle gepresteerde kwartalen in de pensioenberekening en de inaanmerkingneming van het principe van eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel van de zelfstandigen.

Met betrekking tot de hervorming van het overlevingspensioen zal het ontwerp, vanaf 1 januari 2015, zonder terugwerkende kracht, een overgangsuitkering (bedrag gelijk aan het overlevingspensioen) van 12 maanden (zonder kinderen ten laste) of 24 maanden (met kinderen ten laste) instellen voor de personen die geen overlevingspensioen zouden genieten. Tijdens deze periode zal er geen plafond meer bestaan op de beroepsinkomsten. Het overlevingspensioen zal worden toegekend op de wettelijke pensioenleeftijd of de wettelijke leeftijd voor het vervroegd pensioen, als er intussen niet werd hertrouwd.

Voorts wordt het principe van het overlevingspensioen toegekend onder een leeftijdsvoorwaarde (minimaal 45 jaar, minimaal 55 jaar na 2025) met een beperking van de beroepsinkomsten.

Het goedgekeurde ontwerp neemt bij de pensioenberekening de kwartalen in aanmerking van het jaar waarin het pensioen ingaat. In het huidige systeem stopt de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar dat aan de pensionering vooraf gaat.

Tot slot past het aanvaarde wetontwerp het principe aan van de eenheid van loopbaan. Men zal niet meer tellen in kalenderjaren, maar in voltijdse dagequivalenten (1 kwartaal = 78 dagen, 1 jaar = 312 dagen, 1 volledige loopbaan = 14.040 dagen). Deze hervorming is van belang voor al wie van statuut is veranderd in de loop van zijn beroepsloopbaan.