Kroatië beloftevolle exportbestemming

Handelsverkeer met EU zal in toekomst toenemen

Vergeet Frankrijk en Italië, sinds enkele jaren scheert Kroatië hoge toppen als hippe Mediterraanse reisbestemming. Het land heeft daarvoor vele troeven: zonovergoten eilanden, een ongerepte natuur, een heerlijke keuken en zelfs een zeker glamour-gehalte, sinds supersterren als Beyonce, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow en George Clooney er hun vakantie doorbrachten. Maar is het ook de nieuwe zakenbestemming?

Kroatië ligt vlakbij alle Europese markten en beschikt over uitstekende vervoersverbindingen (weg, trein, rivier en zee) naar de rest van Europa en Azië. Bovendien biedt de vernieuwde wetgeving over investeringen talrijke voordelen voor potentiële investeerders, die veelal uit de Europese Unie afkomstig zijn. Die voordelen variëren naargelang van de omvang van de investering en het aantal nieuwe jobs dat erdoor wordt gecreëerd.

Tot slot zijn de arbeidskosten in Kroatië nog relatief laag. Uiteraard speelt de doelregio een rol. Zo kost bijvoorbeeld een werknemer in de Kroatische hoofdstad Zagreb meer dan in Slavonië of op sommige eilanden.

Sinds de EU-toetreding in 2013 maakt Kroatië zich op voor meer handelsverkeer met de rest van Europa. De business-mentaliteit leunt dichter aan bij onze manier van zakendoen dan bij die in de rest van het voormalige Joegoslavië, waarnaar Kroatië wel als springplank kan dienen.

Aandachtspunten

In onze ogen lijken veel aspecten van de lokale markt niet meer van deze tijd, zoals de zware en ingewikkelde douaneprocedures om voedingsmiddelen of medisch-farmaceutische producten in te voeren. Ook moeten vaak onbegrijpelijke administratieve stappen worden genomen. Toch zijn de commerciële aanpak, de technische beheersing en kennis van Kroatische ondernemers erg professioneel en ligt het onderhandelingsniveau hoog.

De Kroatische markt maakt een dynamische ontwikkeling mee en de concurrentie van andere landen is wel degelijk aanwezig. Speel daarom kort op de bal en zet het contact voort zodra de gekozen partner interesse toont voor uw product of dienst.

Het is belangrijk dat u uw invoerkanalen zorgvuldig uitkiest. Ook de keuze van een betrouwbare zakenpartner is cruciaal. Voor die onderhandelingen moet u Engels kunnen spreken en schrijven. Bij de oudere generatie kan u zich eventueel ook in het Duits behelpen.

Wees evenwel altijd voorzichtig met betalingsvoorwaarden. Doorgaans wordt gebruik gemaakt van de dekking van een kredietverzekeraar, een documentair krediet, voorafbetaling of andere manieren om het betalingsrisico in te perken. Tot slot: betalingen met een termijn van dertig dagen worden bijzonder gewaardeerd door om het even welke lokale invoerder.

Meest kansrijke sectoren

Geen enkele sector steekt er in Kroatië met kop en schouder bovenuit. Onderstaand vermelden we niettemin enkele erg beloftevolle sectoren:

 • Voedingswaren: diepvriesproducten, biowaren en in de toeristische regio’s scoort ook het high-end segment in producten als chocolade en vleesproducten goed.
 • Diensten en facility management in toerisme: het gebrek aan georganiseerde diensten is een groot probleem in deze sector.
 • Machines voor de productie en verpakkingsindustrie: voor farma, voeding, metallurgie, … Veel verpakkingswerk wordt nog ambachtelijk uitgevoerd.
 • Bio-energie: nu pas in de lift, maar het Fonds voor Milieubescherming en Energetische Doeltreffendheid doet enorme inspanningen voor de verzameling en verspreiding van subsidies.
 • Afvalbehandeling: expertise en uitrustingen op het vlak van recyclage, composteren, …
 • Waterbeheer en afvalwaterbehandeling: het verlies door lekkende waterleidingen bedraagt - afhankelijk van de zone - 46 tot zelf 91% (!). In het hele land zijn de waterleidingen dringend aan vervanging toe.
 • Diensten, uitrustingen en know-how in het kader van gesubsidieerde projecten door de Europese Unie, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Wereldbank.
 • Regionale ontwikkeling: expertise in onder meer milieubescherming, alternatieve vormen van toerisme en infrastructuurverbeteringen.

Met andere woorden

Bestempel Kroatië nooit als een “voormalig Oostblokland”. Ook opgepast als u dit land een “Balkanland” of “voormalige Joegoslavische republiek” noemt. Kroaten zijn immers erg trots en nationalistisch ingesteld. Een veilige keuze is “een mediterraan land”.

Do’s en don’t’s

 • Bereid uw eerste bezoek goed voor en zoek wat info op over de lokale cultuur.
 • Verzorg de follow-up en beperk u daarbij niet tot e-mail verkeer.
 • Probeer minstens een maal per jaar uw klanten of distributeurs op te zoeken.

 

 • Denk niet dat Kroaten nog in de Middeleeuwen leven. Velen hebben in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland of Oostenrijk gestudeerd.
 • Vermijd de onderwerpen politiek, godsdienst of de burgeroorlog, tenzij uw gesprekspartner dit aansnijdt.
 • Ga er niet van uit dat alle Kroatische ambtenaren corrupt zijn en dat bijgevolg veel zaken onder tafel worden geregeld.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade).

Meer info: http://www.flandersinvestmentandtrade.be/.