iMinds Health uit de startblokken

Voogdijminister Ingrid Lieten heeft het startschot gegeven voor iMinds Health, het digitale innovatiecentrum dat de uitdagingen van de zorg- en gezondheidssector moet aanpakken. Samen met een breed partnernetwerk zal iMinds Health inzetten op digitaal onderzoek, maar ook op het ontwikkelen en naar de markt brengen van duurzame oplossingen.

De zorg- en gezondheidssector wordt geconfronteerd met een aantal belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen - gaande van vergrijzing en de explosieve toename van het aantal chronisch zieken, tot een stijgende behoefte aan daghospitalisatie en thuiszorg, of de nood aan zorgpreventie. Om die uitdagingen aan te gaan, zullen de werking en financiering van de sector de volgende jaren hertekend moeten worden: digitalisering speelt daarin een belangrijke rol.

Van iMinds Health wordt verwacht als expertisecentrum voor een kruisbestuiving te zorgen tussen wetenschappers, ondernemers, gebruikers en de verschillende zorg- en gezondheidsactoren. Twee concrete iMinds Health-project staan alvast in de steigers, met name b-SLIM en HIPS.

HIPS wil de beheersprocessen van beschikbare middelen in een ziekenhuis (goederen, medewerkers, uitrusting) optimaal afstemmen op het zorgtraject van de patiënt en de bijhorende informatiestromen. Dat moet leiden tot verminderde wachttijden tussen diagnose en operatie, een verhoogde kostenefficiëntie, een verhoogde patiëntentevredenheid, een verminderd aantal heropnames, een meer efficiënte dienstverlening, ...

Concrete use-case van HIPS is de dienst heupchirurgie van twee algemene ziekenhuizen - waarna zal worden bekeken hoe de projectresultaten naar andere afdelingen/instellingen kunnen worden opengetrokken.

b-SLIM onderzoekt de ontwikkeling van een “Super Coach”-app voor mensen met overgewicht, een problematiek die gepaard gaat met een enorme maatschappelijke kost. Blijvend gewichtsverlies kan enkel worden bereikt door het combineren van gezonde voedingsgewoonten, voldoende fysieke activiteit, motivatie en gedragsverandering. De “Super Coach” is een baanbrekend project dat op volledig geautomatiseerde wijze al die factoren zal monitoren en gebruiken om een gepersonaliseerd advies te genereren.

iMinds Health maakt deels gebruik van de middelen van het Strategisch Actieprogramma Limburg² (SALK) om zijn opdracht uit te voeren.

Meer sectornieuws

Agenda