Nieuw durfkapitaalfonds Volta Ventures op zoek naar 40 miljoen euro

Volta Ventures (Gent), een nieuw durfkapitaalfonds met als basis een groep van 25 business angels, start de fondsenwerving van 40 miljoen euro bij private en publieke kapitaalverschaffers. De 25 ondernemers en technologiemanagers brengen eigen financiële middelen en expertise samen in een fonds onder leiding van een ervaren management.

Volta Ventures spitst zich toe op vroege groeifinanciering van Internet- en software-bedrijven in de Benelux. De talloze beloftevolle starters en uitstekende incubators in Benelux worden geconfronteerd met de zogenaamde financieringskloof tussen enerzijds verstrekkers van enkele honderduizenden euro's startkapitaal en anderzijds de risicokapitaalverschaffer die anderhalf miljoen euro en meer op tafel leggen. Die kloof wil Volta Ventures dichten.

Meer info: 0477/201.782 of www.voltaventures.eu.