Boekhouder: een bedreigd beroep, net als belastingambtenaren?

WinBooks en ComptAccount informeren

Het voorwerp van dit artikel lijkt enigszins provocerend, maar het is slechts een reactie op de conclusies van onderzoekers van de universiteit van Oxford in een studie over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Rekening houdend met de continue evolutie van onze maatschappij naar een digitale samenleving, klasseren ze boekhouders en belastingambtenaars onder de eerste beroepen die dreigen te verdwijnen (Trends-Tendances - 20.02.2014).

Het tijdschrift ziet Tax-on-web als een eerste stap in de richting van die pijnlijke conclusie. Men moet echter weinig op hebben met de realiteit in de praktijk om tot een dergelijke conclusie te komen.

Eerst en vooral is het beroep van boekhouder veel meer dan het inboeken van facturen en boekhoudkundige stukken, met een druk op de knop een balans genereren en die met een andere knop doorsturen naar de balanscentrale en via nog een andere knop meerdere belastingaangiftes tegelijk doorsturen.

Boekhouding is een hogere kunstvorm en de fiscaliteit is een oefening waarvan de moeilijkheidsgraad de voorbije jaren exponentieel is toegenomen. Iedere zichzelf respecterende boekhouder moet zich informeren en verder bijscholen om zijn klanten te kunnen bedienen zodat hij zware en dure risico's in de toekomst wegens een gebrek aan kennis omtrent de almaar complexere en gediversifieerde fiscale reglementeringen kan vermijden.

In België over nog geen 300 km veranderen de reglementeringen al op bijna alle kruispunten. Het beroep van boekhouder staat dus nog mooie tijden te wachten, evenals dat van de fiscus. Hoe complexer de wetgeving, hoe meer competente mensen men nodig heeft om de correcte toepassing ervan te controleren.

Het is niet omdat de belastingadministratie data mining invoerde dat de controles zullen afnemen. Ze zijn alleen doelgerichter geworden. Bovendien is de Europese fiscale harmonisatie een klucht en nog niet voor morgen, noch voor overmorgen. Elke lidstaat worstelt overigens met zijn eigen schulden, die verschilt van die van zijn buren. In een betere wereld zou men kunnen volstaan met inscannen en softwarematige verwerking van alle documenten.

Boekhoudkundig gezien is dat geen onnozele gedachte, ten minste niet voor de opslag van stukken. Het beroep van boekhouder echter reduceren tot het boeken van stukken en dat van de belastingambtenaar tot een sommering van gegevens op basis waarvan de belasting moet worden bepaald getuigt van naïviteit.

De dag dat die onderzoekers achter de waarheid komen, zullen ze misschien inzien dat het voorwerp van hun onderzoek niet gesubsidieerd hoefde te worden.

Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks.
Bron: Winbooks