Doel 3 en Tihange 2 liggen opnieuw stil tot zeker 15 juni

Bij de heropstart van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, verbond Electrabel zich er bij de nucleaire veiligheidsautoriteiten (FANC) toe om een bijkomend testprogramma uit te voeren om het gedrag van de reactorvaten met waterstofinsluitsels op lange termijn te evalueren. Dat programma moet afgerond zijn voor de geplande onderhoudsstops van Doel 3 en Tihange 2 die op respectievelijk 26 april en 31 mei aanstaande een aanvang nemen.

Van alle uitgevoerde tests, bleek er één resultaten op te leveren niet conform met de verwachtingen van de experten. Deze test gaat de mechanische weerstand na van een proefblok die dezelfde samenstelling en eigenschappen heeft als de betrokken reactorvaten. Deze test werd uitgevoerd na een versnelde bestralingscyclus in de onderzoeksreactor van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Nieuwe, bijkomende tests zullen er worden uitgevoerd.

Als voorzorgsmaatregel en in afwachting van deze bijkomende resultaten, besliste Electrabel om de geplande stops van de twee reactoren naar 26 maart te vervroegen. De resultaten van de tests worden vanaf 15 juni verwacht en zullen in overleg met de nucleaire veiligheidsautoriteiten worden geanalyseerd.