“KLIP Digitaal” in wereldprimeur gelanceerd

“KLIP Digitaal”, een tool waarbij het uitwisselen van informatie over ondergrondse kabels en leidingen tussen de bouwsector en de nutssector volledig on-line verloopt, is onlangs officieel gelanceerd. Hiermee komt een eind aan het versturen van tonnen papier in verschillende formaten en niet-uniforme kaarten.

“KLIP Digitaal” kwam tot stand in zeer nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de steden en gemeenten, de bouwsector en de nutssector. Met dit unieke systeem wordt een efficiëntiewinst en kostenbesparing bereikt. Gelijktijdig kan de veiligheid bij bouw- en nutswerken gevoelig verhoogd.

In Vlaanderen liggen ruim 500.000 kilometer ondergrondse kabels en leidingen (telefonie, elektriciteit, teledistributie, water, aardgas) die in beheer zijn van tal van nutsbedrijven, openbare besturen en andere organisaties.

Sinds 2007 maakt “KLIP” het mogelijk om via één elektronische “planaanvraag” plannen die op de plaats van de geplande werken aanwezig zijn, op een uniforme wijze op te vragen bij de kabel- en leidingbeheerders. Met deze fase van het “KLIP” werd een einde gemaakt aan de vroegere omslachtige planaanvraagprocedure.

Sinds 1 september 2009 zijn alle 250 kabel- en leidingbeheerders die actief zijn in Vlaanderen, decretaal verplicht zich in dit “KLIP” te registreren en aan te geven binnen welke zones ze actief zijn. Op die manier weet het “KLIP” naar welke kabel- en leidingbeheerders een planaanvraag dient doorgestuurd.

Eveneens vanaf 1 september 2009 werd iedere partij die grondwerken plant, verplicht om zijn planaanvraag via het “KLIP” in te dienen. Tussen 2009 en 2013 steeg het aantal planaanvragen spectaculair van 90.000 tot 190.000 per jaar. Nog belangrijker is het feit dat tussen 2007 en 2012 het aantal schadegevallen significant is gedaald.

Tot voor kort ontving de planaanvrager afzonderlijke plannen op een niet-uniforme wijze (papier, deels digitaal, verschillende informatiemodellen, achtergrondkaart en voorstellingswijze, …) van de verschillende kabel- en leidingbeheerders. De planaanvrager moest al deze (papieren) informatie dan zelf integreren en tot een bruikbaar instrument synthetiseren. Daarom werd “KLIP Digitaal” uitgewerkt. Met de officiële lancering van de on-line tool, naar verluidt een wereldprimeur, wordt de communicatie thans volledig op elektronische leest geschoeid.

“KLIP Digitaal” staat borg voor een uniform informatiemodel, een uniforme achtergrondkaart (waarin de Vlaamse overheid en de nutssectoren samen 100 miljoen euro hebben geïnvesteerd), een uniforme legende, een snellere planafhandeling en een gebruiksvriendelijk systeem.

De Vlaamse overheid verwacht dat “KLIP Digitaal” zich voor de planaanvragers in een besparing van jaarlijks 8,8 miljoen euro zal vertalen qua bijkomende administratieve kostenreductie. Tevens tekent de on-line tool voor een tijdswinst van 50%. De tijd nodig om een planaanvraag in te dienen zou derhalve dalen van veertien naar zeven dagen.