Successie van familiebedrijven: opgelet gevaar!

Wanneer hun familiebedrijven worden overgedragen aan de volgende generatie, staan de babyboomers voor een groot risico: de intergenerationele kloof.

De rondvraag "Bridging the gap: Handing over the family business to the next generation", afgenomen door PwC bij 200 jongeren in 21 landen, legt 3 grote risico’s bloot met betrekking tot successie… en het voortbestaan van familiebedrijven:

•             De intergenerationele kloof: de wereld is ingrijpend veranderd en de nieuwe generatie dient rekening te houden met « megatrends » zoals demografische evoluties, verstedelijking, klimaatverandering… Onder de jongeren die het familiebedrijf willen overnemen, wenst 80% ingrijpende veranderingen en meer groei. Die nieuwe generatie is vaak geschoold in managementtechnieken en wenst processen krachtiger te sturen en meer gebruik maken van nieuwe technologieën.

•             Een gebrek aan geloofwaardigheid: de « zoon of dochter zijn van » wordt aangevoeld als een last; 88% van hen gelooft dat zij harder dan anderen zullen moeten werken om hun legitimiteit te bewijzen en 59% gelooft dat de belangrijkste uitdaging erin bestaat het respect van hun medewerkers te winnen. CEO worden is niet langer vanzelfsprekend en enkel 35 denkt ooit die positie te kunnen bereiken.

•             Een communicatieprobleem: de generatie waaruit de oprichters voortkomen zou de neiging hebben het eigen succes te overschatten en de kwaliteiten van hun kinderen om even succesvol te zijn minder hoog in te schatten. Op hun beurt gelooft 64% van de jongeren dat de oudere generatie moeite heeft om de fakkel door te geven. Dit zou het besluitvormingsproces binnen ondernemingen kunnen vertragen en leiden tot een situatie waarbij de babyboomers in theorie de teugels laten vieren maar in realiteit de touwtjes strak in handen houden.

De uitdaging die een (goede) successie van familiebedrijven stelt, is groot : zij vertegenwoordigen 70-90% van het BBP wereldwijd! De bedrijven die hier in slagen, zijn de bedrijven die de transitie goed op voorhand voorbereiden: idealiter 5 tot 7 jaar op voorhand.

Bron: PwC