Overheid en vastgoedsector maken concrete afspraken voor duurzame samenwerking

De overheid en de vastgoed- en bouwsector maken een statement om tot een optimale samenwerking te komen. De Regie der Gebouwen, de Confederatie van Immoberoepen (CIB) en diverse andere partners uit de vastgoedsector hebben met name een charter ondertekend met concrete en tastbare engagementen voor een duurzame samenwerking. Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt rond gedragsregels en werkmethodes, maar ook rond fraudebestrijding, concurrentieregels en dies meer.

Een uitgesproken aandachtspunt binnen het charter is de strijd tegen corruptie en fraude. Zo wordt duidelijk het engagement genomen om de aanbestedings- en aankoopactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met de hoogste ethische en professionele normen om corruptie en fraude actief te bestrijden.

Ook rond de uitvoering van projecten worden een aantal specifieke klemtonen gelegd, bijvoorbeeld wat de veiligheid en de gezondheid op de werf betreft. De partners zullen erover waken dat de veiligheidscoördinatie wordt nageleefd tijdens de uitvoering van de werf, maar ook bij het onderhoud en het gebruik van het gebouw achteraf. Op het vlak van de omgang met de buurtbewoners wordt er dan week gezamenlijk ingezet op tijdelijke informatie en dies meer.

De organisaties die het charter ondertekenden zijn de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen en CIB België), het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), de Vlaamse architectenorganisatie NAV, de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), de Confederatie Bouw, de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (BVA), Bouwunie, FAB, ADEB-VBA, de branche-organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ORI) en de federatie van de technologische industrie (Agoria).

Meer sectornieuws

Agenda