Heropstart Doel 3 en Tihange 2 uitgesteld

Op basis van de uitkomst van de breuktaaiheidstest op bestraald materiaal, besliste Electrabel op 25 maart jongstleden om de geplande stops van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 te vervroegen. De test maakte deel uit van het programma dat met het FANC was overeengekomen in het kader van de heropstart van Doel 3 en Tihange 2 in 2013. Een tweede programma van versnelde bestraling wordt momenteel uitgevoerd in de kernreactor BR2 van het Studiencentrum voor Kernenergie in Mol.

De mechanische testen en metallurgische onderzoeken blijven tot dit najaar doorlopen, zodat van de geplande heropstart van Doel 2 en Tihange 3 vooralsnog geen sprake is. Na afloop van het programma zal een justificatiedossier bij het FANC worden ingediend dat een uitspraak over de heropstart zal doen.

Meer info: www.electrabel.be.