Aandeel groene stroom in Vlaanderen daalt

In 2013 kwam 30% van de geleverde stroom in Vlaanderen uit hernieuwbare bronnen, weet de VREG. Dat is veel minder dan de voorgaande jaren. Vooral in 2011 en 2012 werd ook stroom uit hernieuwbare bronnen geleverd aan klanten die helemaal geen groen contract afsloten. De elektriciteitsleverancier kreeg hiervoor een “korting” op de federale elektriciteitsbijdrage en kon daardoor een beter prijs aan de klanten aanbieden of zo zijn marge verhogen. Die korting is inmiddels afgeschaft en dat vertaalt zich in het sterk teruglopen van de hoeveelheid groene stroom: dat is nu immers enkel echt zinvol voor wie echt een groen contract heeft afgesloten.

Niet alle groene stroom is in Vlaanderen opgewekt. We hebben als het ware het groene karakter van de stroom uit andere Europese landen naar hier gehaald. Het feit dat er in Vlaanderen (en België) minder groene stroom wordt geproduceerd dan er wordt verkocht, is geen reden om te besluiten dat het niet om échte groene stroom gaat.

Net zoals er stroom uit andere landen wordt geïmporteerd, worden er GO’s (Garanties van Oorsprong, die 100% waarborgen dat het om hernieuwbare (groene) stroom gaat, nvdr.) ingevoerd. Deze vormen het sluitend bewijs dat 1 MWh elektriciteit is opgewekt met duurzame energie.

In Vlaanderen mogen alleen GO’s worden geïmporteerd uit landen waar de elektriciteitsleveranciers ook verplicht zijn om de herkomst van de geleverde elektriciteit op de factuur te vermelden en waar een betrouwbaar systeem van garanties van oorsprong is ingevoerd.