Sterke toename volume afgegeven scheepsafval in Vlaamse havens

De hoeveelheden afval afgegeven door zeeschepen in de Vlaamse zeehavens zijn in 2013 substantieel gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. De milieubedrijven die in deze drie havens het afval inzamelen en verwerken, hebben in 2013 meer dan 116.330 m³ oliehoudend afvalwater en bijna 56.000 m³ waswaters van schepen ontvangen en verwerkt. Dat vertegenwoordigt een stijging van nagenoeg 6%.

Als we kijken naar de hoeveelheden gemengd afval, merken we dat deze zelfs gestegen zijn met 30% tot 25.000 m³. Dat resultaat is des te opvallender omdat de drie havens in 2013 een daling van het scheepsverkeer met 5% hebben gekend tegenover 2012, aldus FEBEM V.Z.W., de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer.