Getest door dVO: Fleet Flits-digest

De Fleet Flits-Score is het resultaat van een 2.000-puntentest, waarin zowel objectieve als subjectieve factoren een rol spelen. De geteste waarden worden onderverdeeld in vijf voor een firmawagen belangrijke categorieën: rijgedrag, veiligheid, comfort, functionaliteit en TCO, waarvan de score telkens naar een cijfer op 10 wordt herleidt. Uit deze vijf resultaten wordt ook de totaalscore berekend en herrekend naar eveneens een cijfer op 10.

De test gebeurt op een vast testparcours van 500 km met daarin een snelweggedeelte dat afgelegd wordt aan een gemiddelde snelheid van 120 km/u, een gedeelte met heuvelachtige binnenwegen in de Ardennen, een stadsgedeelte en opnieuw een snelweggedeelte dat deze keer afgelegd wordt tegen 110 km/u met gebruik van de snelheidsregelaar. Tussen elk van deze onderdelen wordt het testvoertuig afgetankt, waardoor een zeer accuraat verbruikcijfer ontstaat, dat bruikbaar is voor onze TCO-berekening.