Wissel aan de top bij Vlerick Business School

Roch Doliveux (UCB) en Frank Donck (3D, voorzitter Telenet Holding en Atenor) worden per 15 oktober 2014 benoemd tot respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van Vlerick Business School. Zij vervangen Louis Verbeke, die sinds 1997 de voorzittershamer van de management-school hanteerde.

Voorts werd het mandaat als decaan van Philippe Haspeslagh niet verlengd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Haspeslagh blijft wel decaan tot een geschikte vervanger is gevonden.