VKW en Nederlandse BZW sluiten samenwerkingsakkoord

VKW Limburg (Hasselt) en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (Tilburg) sluiten een grensoverschrijdende samenwerking. Dit als antwoord op de vraag van Limburgse, Brabantse en Zeeuwse ondernemers naar meer grensoverschrijdende contacten. Hiermee willen beide werkgeversorganisaties een impuls geven aan de sociaal-economische ontwikkeling van de provincies Limburg (België), Noord-Brabant en Zeeland (Nederland) en van de er gevestigde bedrijven. De samenwerking zal ook leiden tot het innemen van meer gemeenschappelijke standpunten in een Europese context.

Het akkoord werd bezegeld in de ambtswoning van de Belgisch-Limburgse gouverneur in de aanwezigheid van de top van beide werkgeversorganisaties en de burgemeesters van Eindhoven (tevens voorzitter van de Stichting Brainport), Hasselt en Genk. Het mikt op een nauwere samenwerking tussen de beide werkgeversorganisaties op drie domeinen: belangenverdediging, ledenactiviteiten en dienstverlening aan de leden.

VKW Limburg ging eerder al formele samenwerkingen aan met UNIZO-Limburg, het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), UWE (Union Wallonne des Entreprises) en grensoverschrijdend met het LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging uit Roermond).