Bedrijven vertalen MVO in de praktijk

Ontwikkeling specifieke instrumenten vereist

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is populairder dan ooit bij Vlaamse ondernemers. Nog even en het wordt zelfs sexy! Op zich een uitstekende evolutie, op voorwaarde dat de intenties zuiver zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig economische, ecologische en sociale overwegingen in hun activiteiten en relaties opnemen. Wil een bedrijf zich daadwerkelijk maatschappelijk engageren, is het ontwikkelen van instrumenten die nodig zijn voor een efficiƫnt MVO-beleid onontbeerlijk.

Ondernemingen moeten op een steeds meer geïntegreerde manier de verschillende dimensies van MVO in hun dagelijkse bedrijfsvoering in acht nemen. Dat heeft onder meer te maken met de globale kwaliteit van de leveranciers en van de ondernemers, met het welzijn en de gezondheid van de werknemers en met de effecten van het ondernemen op het milieu.

Tal van voordelen

MVO heeft vele voordelen voor de onderneming. Het is een stimulans voor innovatie zodat de onderneming producten op de markt kan brengen die vooruitlopen op de concurrentie. MVO heeft ook vele voordelen voor de interne bedrijfsvoering. Het stimuleert de kritische geest van de teams die op zoek gaan naar nieuwe werkmethodes om topprestaties te leveren. MVO is ook goed voor het leefmilieu, op het vlak van water-, papier- of elektriciteitsverbruik, …

We kunnen tal van andere elementen opsommen voor de manier waarop een onderneming voordeel kan hebben bij een goed MVO-beleid:

 • Een grotere cliëntgerichtheid en betere kijk op hun verwachtingen.
 • De capaciteit om nieuwe klanten aan te trekken.
 • Grotere beheersing van de sociale gevolgen en milieu-invloeden van bedrijfsactiviteiten.
 • Een hogere kwaliteit van producten en processen.
 • Versterking van het merkimago.
 • Perspectieven voor marktontwikkeling, groei van bestaande of nieuwe markten.
 • Vlottere toegang tot grondstoffen en sterkere relaties met leveranciers.
 • Een beter risicobeheer en een meer doordachte strategische ontwikkeling.
 • Verhoogde rendabiliteit en hogere waarde voor aandeelhouders.
 • Betere wervingsmogelijkheden (aantrekkelijker bedrijfsimago).

Bijkomende initiatieven

De onderneming kan bovendien nog meer initiatieven ontwikkelen. Ze kan:

 • werknemers de gelegenheid geven meer gebruik te maken van “groene” vervoersmiddelen (fietsen en elektrische bedrijfswagens).
 • werknemers stimuleren om met het openbaar vervoer naar het werk te komen door een tussenkomst in de abonnementskosten.
 • papier recycleren en minder documenten afdrukken, de CO2-uitstoot terugdringen, … allemaal in het kader van een betere beheersing van de algemene kosten en van de ontwikkeling van ergonomisch goed presterende informaticadiensten.
 • De Europese Unie vaardigde voorts een aantal normen uit om de impact van de ondernemingsactiviteit op het leefmilieu te meten. Hierbij wordt gekeken naar de uitstoot van gassen in de lucht, de lozingen in het water, het afvalbeheer, …

Klanten betrekken

Wat de klanten betreft, is het duidelijk dat MVO niet het enige criterium is dat speelt bij de keuze van de verbruiker, maar we zien wel dat dit steeds belangrijker wordt, ook bij openbare aanbestedingen: een intercommunale voor waterzuivering, bijvoorbeeld, zal heel gevoelig zijn voor milieu-labels die rechtstreeks met haar activiteit verband houden.

Applicaties

Dankzij een reeks applicaties die klanten vandaag kunnen downloaden, voelen zij zich ook sterker betrokken bij het hele MVO-proces: met on-line facturen kunnen ze immers heel wat papier uitsparen. Zo helpen ze in de strijd tegen de ontbossing. Het feit dat de onderneming samen werkt met partners die staan voor “eerlijke handel” heeft ook een positieve invloed op de manier waarop de klant naar de onderneming kijkt.

Gestructureerd management

Een weloverwogen gestructureerd management is echter onontbeerlijk. Sommige ondernemingen richten een speciale cel op voor onderzoek en ontwikkeling van MVO. In die multidisciplinaire cel zitten medewerkers uit alle afdelingen van het bedrijf. Die cel fungeert als de echte motor voor het dagelijks beheer en de evaluatie van het MVO-beleid. Zo krijgen mannen en vrouwen die in de praktijk staan, de kans om hieraan mee te werken. Deze participatieve aanpak maakt MVO op zijn beurt nog doeltreffender. (O.C.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Ethias).

Meer info: 011/28.20.15 of www.ethias.be.

Meer sectornieuws

Agenda