Vlaamse samenwerking leidt tot communicatiemodule voor slimme meters

Vrucht van CoPlaSM-project

Imec, iMinds en hun partners hebben de resultaten voorgesteld van CoPlaSM, een iMinds ICON-project dat in januari 2013 van start ging met als doel een multistandaard communicatiemodule voor slimme meters te ontwikkelen.

Door de sterke toename van verspreide elektriciteitsproductie, zoals bijvoorbeeld de productie via zonnepanelen op daken van particulieren, is er nood aan een bi-directioneel elektriciteitsnetwerk. Om de stabiliteit van dit elektriciteitsnet te garanderen is continue live monitoring via slimme meters nodig, zowel in de netwerkinfrastructuur als aan de consumentenzijde. De Europese Unie zet hoog in op slimme meters en heeft zich als doel gesteld om tegen 2018 80% van de elektriciteitsmeters slim te maken. Volgens ramingen zal de globale markt van slimme meters groeien van 7 miljard dollar in 2012 naar 35 miljard in 2022.

CoPlaSM

Binnen het CoPlaSM-project werden de fundamenten gelegd voor een bijzonder betrouwbare software-aanpasbare communicatiemodule die verschillende communicatiestandaarden ondersteunt (draadloze machine-to-machine communicatie, power line-communicatie (PLC) en coax). De software-aanpasbaarheid maakt een eenvoudige upgrade van de module mogelijk, terwijl de ondersteuning van verschillende standaarden ervoor moet zorgen dat de module steeds op optimale wijze kan communiceren.

Het resultaat moet een one-size-fits-all oplossing worden, met kortere time-to-market, lagere eenheidsprijs, goedkopere logistiek en eenvoudigere en uniforme installatie. Gekoppeld aan een elektriciteitsmeter zal de communicatiemodule van een gewone meter een slimme meter maken.

Bij de start van het project werden de technische vereisten van de communicatiemodule gedefinieerd door distributienetbeheerders Eandis en Infrax, op basis van onderzoek uitgevoerd door de iMinds-onderzoeksgroepen SMIT-VUB en MICT-UGent. Vervolgens heeft de Leuvense klantspecifieke chip-ontwerper AnSem een software-aanpasbare PLC-module ontwikkeld, bestaande uit AnSem’s multistandaard PLC analoge front-end chip en NXP’s ultralaag vermogen CoolFlux BSP-processor.

De module is competitief in prijs, performantie en energieverbruik in vergelijking met de huidige state-of-the-art oplossingen die slechts één standaard ondersteunen. De module wordt door AnSem aangeboden aan ontwikkelaars van toepassingen voor intelligente woningen en slimme netwerken.

Veralgemening en analyse

Imec en de iMinds-onderzoeksgroepen IBCN (iMinds-UGent) en iMinds-VUB zijn nu - met behulp van expertise van de industriële partners AnSem, Eandis, Elster Energy ICT, Infrax en Laborelec - de architectuur en de software van de PLC-module aan het veralgemenen om uiteindelijk een module mogelijk te maken die ook draadloze - en coax-communicatie ondersteunt. Ook de complexiteit van het uiteindelijke systeem zal worden geanalyseerd.

Voorts zal er een raming worden gemaakt van het energieverbruik en de productiekost. Smart Grid Flanders ondersteunt de CoPlaSM-partners bij het communiceren van de projectresultaten naar Vlaamse stakeholders.

Industriële partners van CoPlaSM zijn AnSem, Eandis, Elster Energy ICT, Infrax, Laborelec en NXP Semiconductors. Imec iMinds-IBCN-UGent, iMinds-MICT-UGent en iMinds-SMIT-VUB zijn de onderzoekspartners. Smart Grid Flanders, Funding: iMinds ICON en IWT-project 120441, ten slotte, vormen het gebruikers-committee.