Vlaamse kennispartners veroveren plaats in Europese kennis- en innovatiegemeenschap

Het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) heeft een nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap opgericht met focus op grondstoffen. Een uitgebreid netwerk van bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen, waaronder KULeuven, UGent, Vito, Université de Liège (ULG) en het Centre de Recherche Métallurgique (CRM) slaan hiervoor de handen in elkaar. Eén van de regionale expertisecentra voor grondstoffen zal vanuit Leuven worden gecoördineerd.

Het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie is een orgaan van de Europese Unie dat onderzoek, innovatie, technologie en ondernemerschap sinds 2008 stimuleert. Dat doet EIT via “Knowledge and Innovation Communities” (KIC’s): gemeenschappen over de grenzen heen, waarbinnen expertisepartners rond een bepaalde thematiek samen werken. Het zijn zowel academische en industriële partners als onderzoeksinstellingen, die samen de innovatieve capaciteit van de Europese lidstaten versterken. Sinds 2011 gebeurt dat reeds voor de thema’s klimaatverandering, hernieuwbare energie en ICT. Vanaf dit jaar wil het EIT, via een KIC over grondstoffen (raw materials), een nieuw domein aanboren.

Het EIT gaf voor een en ander de voorkeur aan het consortium “RawMatTERS”, waaraan meer dan honderd partners uit 22 Europese lidstaten bijdragen. Het consortium heeft het ambitieuze doel om de huidige Europese afhankelijkheid van grondstoffen om te buigen in een strategische kracht. Eén van de zes regionale expertisecentra (naast Wroclaw, Espoo, Lulea, Metz en Rome) van de nieuwe KIC Raw Materials komt in Leuven.

De kernpartners Umicore, KULeuven, UGent en Vito zetten in Vlaanderen, samen met de geassocieerde partners in Wallonië (ULiège en CRM), Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hun schouders onder het project. Het regionale consortium zal zich specialiseren in recyclage urban mining, het herwinnen van metalen en mineralen uit industriële residuen, lichtgewicht en duurzaam multi-dimensioneel materiaalontwerp, sea floor mining en kringloopeconomie.

Om de opstart van het KIC zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorziet het EIT voor het consortium in een startsubsidie van ongeveer 4 miljoen euro. Kort nadat de KIC in 2015 voor een periode van zeven jaar een partnerovereenkomst tekent met het EIT, wordt ze volledig operationeel.