Floren rolt ERP-applicatie DIMASYS uit

Ter ondersteuning van forse uitbreiding productiecapaciteit (Gesponserde inhoud)

Floren & Cie N.V. (Brecht) heeft met succes de ERP-applicatie DIMASYS uitgerold. De familiale gevelproducent worstelde voorheen met zijn voorraadbeheer, dat weinig accuraat bleek. DIMASYS|WKG IT-vendor Infomat zorgde voor een ommekeer. Niets te vroeg want Floren trekt steeds vaker de kaart van de maatspecifieke productie. Dat zorgt voor een grotere complexiteit in het voorraadbeheer. Bovendien heeft het bedrijf concrete plannen om zijn productiecapaciteit in de komende jaren met de helft op te schroeven.

Jules Floren, betovergrootvader van de huidige bedrijfsleiders Michel en Wauthier de Corswarem, richtte in 1896 Floren & Cie op. In die tijd ontstonden in Brecht verschillende kleine steenbakkerijen toen bij het graven van het kanaal Dessel-Schoten kleilagen werden aangeboord. Indertijd telde de gemeente in de Noorderkempen negen steenbakkerijen. Floren & Cie is de laatste overlevende.

Met 23 medewerkers en een omzet van zowat 5 miljoen euro is Floren & Cie een goed draaiende steenbakkerij, weliswaar één van de kleinere spelers op de Belgische markt. Tot het assortiment horen gevelstenen in zeventig uiteenlopende uitvoeringen, telkens in vijf of zes verschillende formaten. Dat vertaalt zich in een standaardassortiment van een 400-tal referenties. Daarnaast produceert de KMO een steeds groter volume projectstenen, zeg maar gevelstenen die maatspecifiek voor de bouwheer of architect worden geproduceerd.

“Ondanks de slabakkende bouwmarkt zette Floren in het voorbije jaar 12% groei neer, voornamelijk dankzij onze samenwerking met grote en lokale bouwpromotoren, die zeker nog even actief zijn als vroeger. De nauwe samenwerking met dat soort partijen houdt in dat Floren als producent van gevelstenen minder conjunctuurgevoelig is dan andere spelers,” verduidelijkt managing director Michel de Corswarem.

Momenteel zet Floren zowat 20% van zijn productie af in het buitenland.

“Bedoeling is dat aandeel in de toekomst fors op te krikken. Onze belangrijkste exportmarkten zijn momenteel het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook in Oost- en Zuid-Europa (Litouwen, Tsjechië en Cyprus) zetten we onze stenen af. Momenteel bouwen we contacten uit in Japan en, sinds kort, in de Verenigde Arabische Emiraten. Onze ambitie bestaat erin het exportaandeel in de nabije toekomst tot minimaal 30% op te schroeven,” aldus Wauthier de Corswarem, broer van Michel en mede-gedelegeerd bestuurder.

Problemen met voorraadbeheer achter de rug

Toen Michel en Wauthier enkele jaren terug het bedrijf overnamen, werd met een goedkoop ERP-programma gewerkt dat behoorlijk wat hiaten vertoonde. Het programma linkte weliswaar met het boekhoudpakket, maar bleef op het stuk van het voorraadbeheer schromelijk in gebreke.

In 2011 gingen de broers de Corswarem op zoek naar een geschikt alternatief, dat zowel boekhoud- als ERP-functionaliteit bood.

“Op de markt bleken een aantal “monsterpakketten” in standaarduitvoering aanwezig, die rond een hele resem modules waren opgebouwd. Voor een bedrijf als Floren bleken die oplossingen overgedimensioneerd. We opteerden uiteindelijk voor DIMASYS|WKG niet alleen omdat de oplossing het best op onze noden inspeelde maar ook omdat vendor Infomat, net als wij een KMO, voor een vergelijkbare bedrijfsfilosofie stond, met name een sterke focus op het leveren van maatwerk ten behoeve van de klant,” herinnert Michel de Corswarem zich. “We hadden geen zin in de aanschaf van een pakket dat niet op onze maat was toegesneden om achteraf steeds weer bijkomende modules te moeten aanschaffen om het bruikbaar te houden,” valt broer Wauthier bij.

Naast DIMASYS Financials, werken ruim een kwart van de Floren-medewerkers vandaag met DIMASYS|WKG waarin zowat alle modules werden geactiveerd, met uitzondering van het productiebeheer. Dat heeft vooral te maken met de grote hoeveelheid maatwerk die de behoefte tot het heraanvullen van de stocks sterk inperkt.

Infomat voerde, tot tevredenheid, enkele maatspecificieke aanpassingen door, waaronder een drietal kleine bijkomende ontwikkelingen. Zo werd de module “Voorraadbeheer” verfijnd met bijvoorbeeld een verregaand overzicht met daarin heel wat informatie rond het product in kwestie en de bijhorende eigenschappen. Tevens werd in een speciale ingreep voorzien ter identificatie van de verschillende baksels (batches) alsook in een specifieke berekenings-tool die het aantal geproduceerde stenen op jaarbasis in m² per klant bepaalt.

Sinds eind 2012 draait Floren - na een relatief korte opleiding - op DIMASYS|WKG.

Michel de Corswarem: “DIMASYS|WKG heeft in die tijd onze verwachtingen optimaal ingelost. We beschikken thans over een heel betrouwbaar voorraadbeheer. Voorts zijn we bijzonder tevreden over het automatisch offertebeheer, dat heel flexibel aanpasbaar en raadpleegbaar is. De foutenlast van weleer werd quasi-integraal teruggeschroefd”.

Een mobiel verlengstuk van DIMASYS|WKG gebruikt Floren vooralsnog niet. PDF-bestanden worden wel binnen Microsoft Outlook naar de klant gestuurd zodat die “onrechtstreeks” wel mobiel consulteerbaar zijn.

“Naast de opmerkelijke vooruitgang op het stuk van het voorraadbeheer, kunnen we ons tevens verheugen in een grotere efficiëntie van de bedrijfsprocessen, zeker aan verkoperszijde. Ook de management-rapportering verloopt duidelijk beter dan voorheen. Zo maken we onze eigen dashboards aan op basis van de in DIMASYS|WKG beschikbare data die vlot in Excel exporteerbaar zijn. DIMASYS|WKG bezorgt ons zodoende een geschikte business intelligence tool”, merkt Wauthier de Corswarem op.

Klaar voor de toekomst

Intussen broedt Floren op concrete plannen voor de uitbreiding van zijn site. Door steeds meer klantspecifiek te werken, verdubbelde het gamma van de gevelsteenproducent in de voorbije vijf jaar. Dat leidde tot een acuut plaatsgebrek op de nagenoeg drie hectaren grote site. Achter de steenbakkerij heeft Floren 35 hectaren natuurgebied in eigendom waarvan een gedeelte als laagwaardig kan worden bestempeld. Bedoeling van de broers de Corswarem is een 3,6 hectaren van dat gebied aan de bedrijfssite toe te voegen.

Aan het uitbreidingsdossier wordt inmiddels al vijf jaar gewerkt. Gehoopt wordt dat in de loop van dit jaar de laatste obstakels kunnen worden weggewerkt.

“Op korte termijn zullen we de bijkomende terreinen als opslagruimte aanwenden. Op langere termijn willen we onze productiecapaciteit van 24 miljoen stenen op jaarbasis met goed 50% verhogen door onze tunneloven van 90 tot 140 meter te verlengen,” onthullen beide managing directors eensluidend.

In de voorbije vijf jaar investeerde Floren zowat 1,5 miljoen euro in de opwaardering van het productie-apparaat. De hele uitbreidingsoperatie zou nog eens 4 tot 5 miljoen euro vergen.

Omwille van het plaatsgebrek worden momenteel grote partijen gevelstenen soms bij de klanten weggezet. Bedoeling van de familiale KMO is het hele stockbeheer echter volledig intern te verzorgen. Vanuit dat opzicht en in het perspectief van een verdere uitbreiding van de productiecapaciteit blijkt de implementatie van DIMASYS|WKG een goed voorbereide strategische stap.