“Antwerp Entrepreneur Academy 2015” op gang getrapt

In het “Huis van de Ondernemer” is bij Voka - Kamer van Koophandel Kempen de “Antwerp Entrepreneur Academy 2015” officieel op gang getrapt. De kick-off gebeurde in aanwezigheid van een afvaardiging leerkrachten en studenten van de bachelor-opleidingen Bouw en Energietechnologie van Thomas More. Met dit project willen de Kamers van Koophandel Mechelen, Antwerpen-Waasland en Kempen, met de steun van de provincie Antwerpen, ondernemerschap bij jongeren stimuleren.

Dit jaar worden zo’n vijfendertig sessies georganiseerd voor leerlingen uit het secundair onderwijs (BSO, TSO en ASO) en het hoger onderwijs, die zowel informatief als sensibiliserend/enthousiasmerend zijn. Het gaat er om de leerlingen zin te doen krijgen in ondernemerschap via ervaringsverhalen van ondernemers. Deze ondernemersverhalen zijn ook terug te vinden op www.startersinspiratie.be.

Voka - Kamer van Koophandel Kempen zet daarenboven in op een digitaal platform - www.onderwijs-ondernemen.be - waarop scholen en bedrijven vraag en aanbod in kaart brengen zodat zij elkaar via die weg kunnen vinden en zo samen de basis kunnen leggen van dynamische leeromgevingen voor onze toekomstige, technische en ondernemende talenten. Onderwijs dat in contact staat met de arbeidsmarkt, is van essentieel belang om ook in de toekomst als competitieve en ondernemende regio het verschil te maken.