FIT present tijdens Expo Milaan

Tijdens de 34ste wereldtentoonstelling in Milaan, die van 1 mei tot en met 31 oktober 2015 loopt, zal Flanders Investment & Trade (FIT) de Vlaamse innovatie, creativitieit en ondernemerschap op de wereldkaart zetten. De laatste editie van de wereldtentoonstellingen zijn uitgegroeid tot volwaardige business events. Shanghai 2010 was daar een uitstekend voorbeeld van: vele bedrijven, ook uit Vlaanderen, verkregen toegang tot de Chinese markt dankzij hun deelname aan de Wereldexpo.

Ook Expo Milaan is een belangrijke economische opportuniteit. Met een expo-site van 1,1 miljoen m², diverse themazones, 145 deelnemende landen, meer dan 2.000 vooraf aangekondigde evenementen en ruim 20 miljoen bezoekers volgens de ramingen van het Expobureau (waarvan twee derden uit Italië), is Expo Milaan een event van wereldformaat.

Met het thema “Feeding the Planet, Energy for Life” spelen de organisatoren bovendien in op een zeer actuele, wereldwijde uitdaging, waar o.a. ook naar wordt verwezen in de millenniumdoelstelingen van de Verenigde Naties: is het mogelijk de wereldbevolking te voorzien van voldoende gezond, kwalitatief en duurzaam voedsel. Dat thema is als het ware “gesneden koek” voor onze Vlaamse bedrijven.

Het Belgisch paviljoen, gerealiseerd door het bouwconsortium Besix/Vanhout, wordt hiervan het prestigieuze uithangsbord. Het is ook de Vlaamse uitvalsbasis om de vele bezoekers in Milaan te laten proeven van allerlei Vlaamse lekkernijen, maar ook te laten kennis maken met onze specifieke expertise bij de aanpak van de wereldvoedselproblematiek. Daarbij komt de volledige voedselketen aan bod: voedselproductie, ruimtegebruik, voedselveiligheid, voedseloverschotten, verpakkingen en afvalverwerking.

Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, is door de Vlaamse regering aangesteld als coördinator voor de Vlaamse deelname aan de Wereldtentoonstelling (goed voor een financiële inbreng van 2,1 miljoen euro) en heeft daartoe een task force opgericht met diverse partners uit het bedrijfsleven en de overheid, uit de voedingsindustrie en uit aanverwante sectoren, zoals biotechnologie, healthcare en cleantech.

Meer sectornieuws

Agenda