“Ontwrichte zones” eindelijk van start

Op 30 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit dat uitvoering geeft aan de “zones in moeilijkheden,” beter gekend als “Ontwrichte zones”. Dat betekent dat onder meer Limburgse bedrijven voortaan een formulier kunnen indienen om gedurende twee jaar vrijstelling van doorstorting te bekomen van 25% van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van nieuwe jobs die zij in het kader van een investering creëren.