Light’Elec Group in volle transformatie

Electrogroothandel stroomlijnt bedrijfsprocessen met DIMASYS|ENT (Gesponserde inhoud)

Electrogroothandel Light’Elec Group (Luik) rolde in amper negen maanden tijd ERP-applicatie DIMASYS|ENT met succes uit. Voor IT-vendor Infomat (Antwerpen), dat in de sector met behoorlijk wat referenties kan uitpakken, gold het een bijzonder complex project. Niet zozeer omdat Light’Elec een multi-site onderneming is, maar vooral omdat het om een multi-bedrijven organisatie gaat met elk hun eigen rechtspersoonlijkheid. Sinds begin 2014 maakt Light’Elec Group tot tevredenheid gebruik van zowat 80 à 85% van de basisfunctionaliteiten van de applicatie. Vooral op business intelligence-vlak schat de KMO de verdiensten van de oplossing bijzonder hoog in. Momenteel staat de activering van de e-business module in de steigers. Nu de opstart achter de rug is moeten bepaalde specifieke sectorfunctionaliteiten nog worden in gebruik genomen. Bijkomende productiviteitswinsten kondigen zich derhalve aan. Vorig jaar boekte Light’Elec met zijn acht verkoopsvestingen een omzetgroei van 8%. Zonder dat het personeelsbestand daartoe diende uitgebreid. Een en ander wijst op de heilzame resultaten van de implementatie van DIMASYS|ENT.

Drie personen uit de elektrotechnische sector, waaronder René Georges, richtten in 1994 Light’Elec S.P.R.L. in Marche-en-Famenne op. In 2001 werd branchegenoot LCR overgenomen, later volgden EMD (2007) en Distri-Light (2007). In 2008 en 2009 vinden vier bijkomende acquisities plaats (Ard’Elec, CEE, CEC en Stylespace). Op vandaag werken de volle dochters nog steeds als afzonderlijke rechtspersoonlijkheden, weliswaar onder de gemeenschappelijke Light’Elec-merknaam.

De Light’Elec-groep overkoepelt 12 vennootschappen, waaronder de acht voornoemde groothandels en G2D, dat als administratieve backoffice voor de groep opereert. Zeven van de acht groothandels bevinden zich in België (Baillonville, Charleroi, Chênée (Luik), Verviers, Libramont, Lessen en Namen), de achtste in het Groothertogdom (Esch-sur-Alzette). In 2001 nam Marc Geron een meerderheidsbelang in de Light’Elec Group.

Als voormalig oprichter van het inmiddels verkochte Teconex, staat Geron bekend als een “zwaargewicht” in de branche. De fabricage- en importactiviteiten van Teconex vertaalden zich in een leverancier/klant-relatie met de Light’Elec Group. Vandaag staan René Georges en Marc Geron als gedelegeerd bestuurder aan het hoofd van de groep.

“Light’Elec focust als B2B-leverancier van elektrotechnisch materiaal op de installatiebedrijven actief in de residentiële en de tertiaire sector. Met een 80-tal medewerkers boekten de groothandelsactiviteiten vorig jaar een omzet van 42 à 43 miljoen euro (+ 8%),” aldus Geron.

Eigen aanpak

Light’Elec houdt zich bewust afzijdig van het industriële segment. Het bedrijf meet zichzelf bovendien een sterk regionale roeping toe en zet zwaar in op het relationele aspect in zijn bedrijfsvoering. “De meeste elektrogroothandels zetten in op het logistieke aspect. Bestellingen kunnen tot 19.00 u ’s avonds worden besteld en worden ’s anderendaags in de morgen geleverd. Light’Elec heeft daartoe de middelen niet. In plaats van “Niets vandaag, alles voor morgen” zweren wij bij “Alles voor vandaag, niets voor morgen”, verduidelijkt Geron.

“Voor onze klanten is de winkel een plaats waar ze hun benodigdheden inslaan voor hun dagelijkse werkzaamheden. Vandaar ook dat we grotere stocks in de verschillende winkelpunten aanhouden. Doorgaans tot drie keer meer dan in de sector gebruikelijk is,” valt co-gedelegeerd bestuurder Georges bij.

De KMO onderbouwt zijn relationship marketing-model met een gedegen adviesverlening. Het beheer van decentrale voorraden veronderstelt niet alleen een goede kennis van de markt maar eveneens een performant ERP-systeem.

Oorspronkelijk spitste Light’Elec zich toe op de commercialisatie van alternatieve producten voor het aanbod van de zogenaamde A-merken. In de voorbije jaren maakte de organisatie werk van het opkrikken van het eigen bedrijfsimago. Gevolg is dat sindsdien ook alle A-merken met Light’Elec Group in zee gingen. Vandaag heeft de KMO een artikelenassortiment van zowat één miljoen eenheden. Die worden verdeeld onder een vijfduizendtal actieve klanten.

Cruciale rol voor DIMASYS|ENT

Toen de voormalige ERP-vendor van Light’Elec Group slagzij maakte, ging het bedrijf noodgedwongen op zoek naar een andere oplossing. Omwille van de vele sectorreferenties kwam de KMO bij DIMASYS|ENT van Infomat terecht. De performantie van de oplossing, de sectorspecifieke modules voor koperkoersen, haspels en coupes, Bellidic e.a.  in combinatie met de gedegen sectorkennis van de IT-vendor, zorgden voor een geslaagd huwelijk.

Bijkomend maatwerk voor Light’Elec Group is dan ook quasi onbestaande. Ondanks de complexiteit van de bedrijfsbevoorrading, rolde Infomat DIMASYS|ENT in amper negen maanden over de hele organisatie uit. Een huzarenstukje en ambitieus plan van de directie van Light’Elec. Temeer als men bedenkt dat de Light’Elec Group het resultaat is van een amalgaam van zelfstandige bedrijven met elk een eigen automatiseringsverleden en uiteenlopende expertise ter zake. Naast de intercompany constellatie, dienen de logistieke operaties ook afgestemd op de noden van een multi-site organisatie.

“In Villers-la-Ville baten we een centraal opslagmagazijn van 2.600 m² uit, vanwaaruit de filialen worden beleverd. Sommige bestellingen worden door de centrale verzorgd. Een aantal filialen plaatsen ook bestellingen in eigen beheer, terwijl sommige zelfs gedeeltelijk als aankoopcentrale voor bepaalde producten voor de zusterfilialen fungeren. De centrale monitoring van alle logistieke operaties gebeurt dan weer in het hoofdkantoor in Chênée,” schetst Georges.

“Voor een sterk groeiende onderneming als Light’Elec Group is stock-optimalisatie geen evidentie. Met DIMASYS|ENT slagen we daarin niettemin meer dan behoorlijk,” beklemtoont Marc Geron.

Verdere professionalisering van de bedrijfsprocessen

Dat Light’Elec Group vorig jaar 8% meer omzet draaide met een quasi-ongewijzigd aantal personeelsleden, wijst op een toegenomen efficiëntie in de logistieke organisatie van de onderneming. Met DIMASYS|ENT is de elektrogroothandel erin geslaagd zijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen en efficiënter te organiseren. Zo activeerde het bedrijf, naast de basisfunctionaliteiten (aankoop, verkoop, stockbeheer, orderadministratie, boekhouding…), ook het DIMASYS Taskcentre. Dat is een alerting tool die onder meer automatisch de kritieke voorraaddrempels binnen het productenaanbod van de onderneming bewaakt, proactief communiceert met de klanten rond geplaatste bestellingen en afwijkende verkoopsresultaten snel identificeert.

De integratie van de i8 business intelligence tool met DIMASYS|ENT levert het management als beheerinstrument dan weer erg waardevolle statistieken toe en een globaal overzicht over de werkzaamheden van de hele groep.

“Met i8 is de responsabilisering op management-vlak verder toegenomen. Op basis van de bevindingen zagen nieuwe initiatieven het daglicht met als oogmerk de omzet te verhogen. Op vlak van de boekhouding was het de absolute wens van onze boekhoudafdeling met het bestaande pakket BOB50 te blijven werken, en dus verzorgden Infomat en onze huidige leverancier voor een integratiemodule tussen beide”, aldus nog Marc Geron.

Door verder op te schuiven in de waardeketen en de opstart van de samenwerking met de A-leveranciers, is Light’Elec verplicht zijn bedrijfsprocessen verder in de toekomst te professionaliseren. Bijkomende efficiëntiewinsten schuilen wellicht in de implementatie van specifieke ERP-modules binnen DIMASYS|ENT die momenteel door diverse spelers in de sector al met succes worden toegepast. Zo is de module koperkoersen momenteel slechts ten dele geactiveerd. Mogelijke verdere productiviteitswinsten schuilen in de uitrol van modules als haspel- en coupe-opvolging, e-supply en Bellidic (EDI-normering voor de elektrobranche).

Intrede in e-commerce nakend

Met een marktaandeel van 10% in het Franstalige landsgedeelte, heeft Light’Elec Group duidelijk nog behoorlijk wat groeipotentieel.

“In onze markt kopen 30% van de installatiebedrijven lokaal aan omwille van het relationele aspect. Nog eens 30% hanteren een dubbele aanpak, ze verdelen hun aankopen over de grote jongens volgens het “Niets vandaag, alles voor morgen”-principe en de lokale groothandels. De behoefte aan een commerciële relatie op relationele basis is dus nog heel sterk in de markt aanwezig,” stelt Marc Geron vast. Toch verkeert de opstart van de e-commerce module van DIMASYS|ENT in de voorbereidingsfase. “Een e-shop kan in tegenspraak lijken met onze relationele aanpak, maar hoeft dat niet te zijn. Light’Elec Group kan echter niet blind blijven voor de vraag van de klanten. Die willen ten allen tijde productinformatie en prijsindicaties elektronisch kunnen opvragen. Het ziet er naar uit dat de e-shop in eerste instantie niet echt een transactieplatform wordt. We moeten rekening houden met de mogelijkheden die de technologie biedt. Anders lopen we misschien kansen op bijkomende omzetgeneratie mis,” zo nog Geron.

Light’Elec Group verkeert duidelijk in volle transitie. Om de bedrijfscontinuïteit in een hypercompetitieve omgeving te waarborgen, investeerde de KMO fors in menselijk kapitaal maar ook in nieuwe technologische hulpmiddelen, met DIMASYS|ENT als kroonjuweel.

Vorig jaar investeerde de KMO zowat 250.000 euro in een grootscheepse opwaardering van zijn filiaal in Charleroi. In Libramont staat een soortgelijke operatie in de steigers. Bedoeling van die ingrepen is andermaal het merkimago van de Light’Elec Group te verhogen. Binnen die strategische herpositionering kan de implementatie van DIMASYS|ENT als een vitale component worden beschouwd.