Thierry Van Craenenbroek aan het hoofd van de VREG

De Vlaamse regering heeft Thierry Van Craenenbroeck (foto) voorgedragen als gedelegeerd bestuurder ad interim van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Hj volgt André Pictoel op die op 26 juni j.l. de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt.

De gedelegeerd bestuurder a.i. neemt op 1 juli 2015 zijn functie officieel op. Van Craenenbroeck is momenteel contractueel directeur Netbeheheer bij de VREG.