Sint-Truiden en IBE stappen in Greensky

De stad Sint-Truiden en de Brusselse Electriciteitscommunale (IBE), die de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel groepeert, zijn in Greensky C.V.B.A. (Brussel) gestapt. Electrabel en Infrabel waren reeds partner.

Greensky werd in juli 2009 opgericht met als doelstelling de ontwikkeling, de realisatie en de uitbating van een windmolenpark langs de E40 en de hogesnelheidslijn Brussel-Luik. Electrabel heeft 50% in het kapitaal van Greensky. De resterende aandelen zijn verdeeld over Infrabel (10%), Sint-Truiden (23%) en IBE (17%).

Het lopende project bestaat uit 25 windturbines, waarvan 7 in Gingelom, 9 in Landen en 9 in Wallonië (met name in de gemeenten Orp-Jauche, Hélécine, Lincent en Hannut). De constructiefase is begonnen met de opbouw van zeven windturbines in Gingelom, waarvan de indienstneming is gepland voor oktober 2015.

Het project zal in de loop van 2016 verder worden uitgebreid met de bouw van negen windturbines in de Waalse regio. De procedure voor het bekomen van de definitieve vergunning voor de windmolens in Landen is nog lopende.

Meer info: http://www.electrabel.com.