VIL stelt resultaten “VIL 4 e-boost” voor

28/08/2015 OM 11:02 - Luc Willemijns
Placeholder
De logistieke sector in Vlaanderen is klaar om gelijke tred te houden met de forse groei van de e-commerce. Deze “e-boost” kan de Vlaamse economie toegevoegde waarde en groei bieden. De kansen en het potentieel zijn groot, maar Vlaanderen blijft als vestigingsplaats van e-distributiecentra om verschillende redenen achter. Die hebben ook met de overheid te maken. Zonder haar kan het tij niet worden gekeerd.

Dat zijn de conclusies van het project “VIL 4 e-boost” die het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft bekend gemaakt. Met dit project wou het VIL een antwoord bieden op de vraag waarom Vlaanderen momenteel veelal vanuit het buitenland voor e-commerce wordt bediend. De kernvragen hierbij waren: Waarom zijn de buurlanden meer in trek voor e-distributiecentra? Op welke punten kan én moet Vlaanderen zich versterken?

Om deze analyse zo gefundeerd mogelijk te maken, heeft het VIL consultancy-bureau PwC laten onderzoeken hoe goed (of slecht) Vlaanderen scoort op het vlak van vestiging van Europese e-commerce distributiecentra. Het rapport was klaar in november 2014. Daaruit bleek dat Vlaanderen op zich relatief goed scoort ten opzichte van de 44 onderzochte regio’s. Maar ten overstaan van de ons omringende, concurrerende regio’s is die score slecht: Vlaanderen komt pas op de zesde plaats, na Rheinland-Palz (Duitsland), Saarland (Duitsland), Wallonië , Zuid- en West-Nederland.

PwC bracht 21 locatiefactoren in kaart, waaronder de nabijheid van de koopkracht en de markt voor e-commerce, de investeringsaantrekkelijkheid, de beschikbaarheid van magazijnen/logistieke terreinen, de wegendichtheid en de logistieke arbeidskost. In geen van de “e-locatiefactoren” haalt Vlaanderen de sterkste score. Daarom heeft het VIL een zogenaamde SWOT-analyse uitgevoerd, met sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen voor “ketenregie” vanuit Vlaanderen.

De sterktes zijn onder andere de centrale ligging, de marktnabijheid en sterk ontwikkelde netwerken van afhaalpunten. De belangrijkste zwaktes daarentegen zijn de congestie, de arbeidskost, het tekort aan magazijnen (en gronden) op de as Antwerpen-Brussel en de weinig gestructureerde begeleiding van buitenlandse investeerders door de overheidsdiensten.

Opportuniteiten zijn onder meer de snelle inhaalbeweging van e-commerce in Vlaanderen en de stroefheid van de fysieke winkels wat openingsuren betreft. Voornaamste bedreigingen zijn de verschuiving van e-commerce omzet naar het buitenland, de grote maturiteit van de sector inzake magazijnen en IT in de ons omringende landen en de arbeidsvoorwaarden.

Wil de overheid de inplanting van nieuwe spelers in de e-business stimuleren, dan dient snel gereageerd. Met dezelfde competitieve arbeidsomstandigheden als in Nederland en in Duitsland, zal de sector maar al te graag inspelen op de stijgende vraag naar e-commerce. “Zonder “overheids 4 e-boost”, zowel op federaal als regionaal niveau, kan het tij niet worden gekeerd,” besluit het VIL.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.