Ethias zoekt kandidaten voor 3de editie “Prevention Awards”

Verzekeraar Ethias organiseert sinds 2013 de “Ethias Prevention Awards” ter promotie van initiatieven die instellingen uit de openbare of non profit-sector nemen om de veiligheid van hun personeel of doelpubliek te verbeteren. Tijdens de voorbije twee edities van de “Ethias Prevention Awards” werden honderd kandidaturen ingediend. Uiteindelijk werden er 28 finalisten geselecteerd, waaruit 13 laureaten werden bekroond. Thema van de derde editie is “Mobiliteit & Verplaatsing”.

De wedstrijd richt zich tot vier categorieën van instellingen die bij Ethias verzekerd zijn: federale, regionale, lokale besturen en OCMW’s; hulpverleningsorganisaties: politiezones, brandweerdiensten, civiele bescherming, …; zorgsector: ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, …; non profit-sector: V.Z.W.’s, federaties, onderwijsinstellingen, NGO’s, beschutte werkplaatsen, …

Dit jaar ziet een nieuwe award het levenslicht, met name de “Child Safety Award”. Die zal een project voor de veiligheid en/of het welzijn van kinderen rond het thema “Mobiliteit & Verplaatsing” bekronen. Dit is een open categorie. Ook niet bij Ethias verzekerde instellingen kunnen naar deze award meedingen.

Op 4 januari aanstaande wordt de periode voor kandidaatstelling afgesloten.

Meer sectornieuws

Agenda