Vlaanderen maakt 10 miljoen euro steun voor projecten groene warmte vrij

Vlaams minister van Energie, Annemie Turtelboom, doet een nieuwe oproep voor projecten rond groene warmte. De Vlaamse regering heeft een budget van 10,2 miljoen euro om deze projecten te ondersteunen. Zo wil de regering van groene warmte en warmtenetten een volwaardig onderdeel van de energiepolitiek van de toekomst maken. Momenteel is er namelijk een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte verloren. Dit terwijl meer dan de helft van de energievraag niet uit elektriciteit maar uit warmte bestaat.

Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte produceren, restwarmte recupereren of biomethaan willen produceren, kunnen projectvoorstellen indienen tot en met 14 december 2015. In totaal heeft de Vlaamse regering 10,2 miljoen euro voor nieuwe projecten opzij gezet. Hiervan is 4,2 miljoen euro bestemd voor restwarmteprojecten, 4 miljoen voor projecten rond geothermie en telkens 1 miljoen euro voor groene warmte- en biomethaanprojecten. Projectvoorstellen kunnen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) worden indiend.

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en op tijd zijn ingediend, worden binnen hun categorie gerangschikt. Dat gebeurt op basis van het aangevraagde steunpercentage. Hoe lager het percentage, hoe hoger de projecten worden gerangschikt. De indiener bepaalt zelf voor welk percentage van de kosten hij steun aanvraagt. Europa legt de maximumgrens vast. Het VEA kent steun toe tot het budget is opgebruikt.

De Vlaamse regering heeft in het verleden al drie oproepen gedaan. Dit met matig succes. In totaal werden 11 restwarmteprojecten, 1 groene warmteproject en 1 project rond de injectie van biomethaan goedgekeurd.