Pilootproject voor levering balancing-diensten door windmolenparken succesvol afgerond

WindVision, Enercon, Eneco en Elia kondigen de succesvolle afronding aan van het “Neerwaartse R2 wind”-pilootproject. Het project toont aan dat windmolenparken technisch gezien in staat zijn om geavanceerde balancing-diensten aan het elektriciteitsnet te leveren.

De sterke integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, vormt een grote uitdaging voor het bewaren van het evenwicht tussen de productie en afname in het elektriciteitssysteem. In de toekomst verwacht men dat er, gedurende periodes met veel hernieuwbare productie, minder conventionele eenheden in het systeem zullen draaien. Die eenheden leveren vandaag echter het merendeel van de balancing-diensten aan de transmissienetbeheerder. Een verdere diversifiëring van de bronnen die instaan voor de levering van deze diensten is dus noodzakelijk.

Dit pilootproject onderzoekt daarom de technische mogelijkheid om de productie van windmolenparken in real-time aan te passen voor het bewaren van het evenwicht op het elektriciteitsnet. Dit zal de verdere integratie van hernieuwbare bronnen in het systeem faciliteren en op die manier bijdragen tot het behalen van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020.

De resultaten van het pilootproject zijn veelbelovend voor een toekomstige deelname van windmolenparken in de markt voor secundaire reserves (automatic Frequency Restoration Reserves) in België. Het project toont aan dat windmolenparken hun productie snel kunnen aanpassen, en dit met relatief hoge precisie. Daarnaast identificeerde het project enkele technische en marktgerelateerde aspecten die verder onderzocht moeten worden om een toekomstige commerciële deelname van windparken in de markt voor secundaire reserves te faciliteren.

In het kader van dit project hebben de Enercon-windmolens van het windpark van WindVision in Estinnes, gedurende een periode van ongeveer twee maanden, technisch bijgedragen tot de levering van het secundaire regelvermogen aan het Belgische net. De productie van de verschillende windmolens werd daarbij voortdurend aangepast op basis van een controlesignaal dat Elia uitstuurde. Eneco, de evenwichtsverantwoordelijke van het windpark, bezorgde aan Elia de nominaties van het beschikbare secundaire regelvermogen op het windpark. Het pilootproject werd zo opgezet dat er geen impact op de balancing-markt was.