Infomat bouwt mobiel verlengstuk aan ERP-applicatie

Nieuw eco-systeem van apps onder DIMASYS Universe

Infomat heeft in eigen beheer een mobiel verlengstuk aan zijn ERP-applicatie DIMASYS gebouwd. Voor service-technici en verkopers in buitendienst, ontwikkelde het een mobiele app die gerichte informatie uit het ERP-pakket opdiept en mobiel consulteerbaar maakt. Bovendien is voor bepaalde functionaliteiten sprake van een verregaande interactie tussen de mobiele component en DIMASYS. Intussen integreerde Infomat ook al de mobiele apps van enkele van zijn kernpartners in zijn nieuwe aanbod. Bedoeling is in de komende maanden DIMASYS Universe te verrijken met bijkomende functionaliteiten in app-vorm. Ook klantspecifieke mobiele apps kunnen op vraag door de vendor worden ontwikkeld.

Met DIMASYS Universe trekt Infomat ten volle de kaart van de “mobility”. Hedendaagse service-bedrijven overwegen vandaag nog amper om een ERP-oplossing zonder mobiele component uit te rollen. Met zijn nieuwe oplossing biedt Infomat zijn bestaande klanten nieuwe functionaliteiten ter verdere optimalisering van hun bedrijfsprocessen, maar mikt het gelijktijdig op het aantrekken van nieuwe klanten, inzonderheid in de wereld van bedrijven met een dienst na-verkoop of sales-mensen op het terrein.

Infomat ontwikkelde in eigen beheer een mobiel verlengstuk aan zijn ERP-pakket, dat in Progress werd ontwikkeld.

“Voor de mobiele component namen we onze toevlucht tot .NET-technogie,” aldus Stephan Van Bulck, gedelegeerd bestuurder van Infomat.

Met de nieuwe ontwikkeling bewijst Infomat technologisch “mee” te zijn. Klassieke vendors gaan voor hun mobiele component doorgaans in zee met derde partijen. Infomat besloot alles in eigen beheer te houden. Vorig jaar werd dus fors geïnvesteerd in bijkomende kennis en expertise in .NET.

Door die aanpak weten klanten zich geruggensteund door één enkele gesprekspartner, die zowel het klassieke ERP-luik als het mobiele verlengstuk afdekt. Infomat ontwikkelde zijn webshop-applicaties eerder al in .NET. Thans waagt de vendor zich heel wat verder op het technologiepad.

DIMASYS SERVICE|MOBile

Service-bedrijven stellen hun technici in buitendienst steeds vaker een tablet ter beschikking voor de uitvoering van hun dagtaak. Met SERVICE|MOBile zet Infomat een volledig mobiele toepassing in de markt voor technici van bedrijven actief in de verkoop, de installatie, de revisie en het onderhoud van machines, apparaten en toestellen. De DIMASYS-module Dienst Na-verkoop wordt zodoende versterkt met een mobiele component.

Stephan Van Bulck: “DIMASYS SERVICE|MOBile lijst alle opdrachten voor service-interventies in de eerstvolgende zeven werkdagen op voor de individuele technicus op het terrein. Eens een bewuste opdracht te velde wordt aangevat, krijgt die op kantoor (in de backoffice) een andere kleur zodat het voor de interne planning-dienst meteen duidelijk is waar de technicus aan de slag is. Ook in het geval als die, op eigen initiatief, de volgorde van de interventies door omstandigheden heeft moeten aanpassen. Zelf kan de technicus via SERVICE|MOBile een voorraadtransfert via zijn tablet regelen. Na beëindiging van de interventies tekent de klant op de tablet af, waarna hij onmiddellijk en automatisch een gehandtekend keurings- of service-rapport per e-mail krijgt toegestuurd. De prestaties worden automatisch in de achtergrond gefactureerd. Papieren werkbons dienen niet meer ontcijferd en creëren niet langer bijkomend en omslachtig administratief werk”, aldus onze gesprekspartner.

Infomat meent dat niet alle functionaliteiten van een ERP-applicatie web-gebaseerd dienen aangeboden.

“Dat geldt slechts voor bepaalde functionaliteiten die door het systeem worden aangestuurd. Er zal steeds een onderscheid blijven tussen de “power users” met full-screen en dual screens op de thuisbasis, verantwoordelijk voor intense orderverwerking en logistiek, en hun collega’s op het terrein. Voor hen is het van belang dat ze mobiel informatie uit het ERP-pakket kunnen halen die in lichtere vorm wordt voorgesteld,” weet Van Bulck.

Infomat wist door die aanpak alvast snel een nieuwe ERP-klant binnen te halen, met name HVAC-speler Trane N.V. (Brussel). Dat kocht DIMASYS aan onder meer omwille van de nieuwe mobiele component.

DIMASYS SALES|MOBile

Gebaseerd op hetzelfde concept maar met totaal andere functionaliteiten, is DIMASYS SALES|MOBile. Dat is een nieuwe mobiele applicatie die verkopers op de baan in staat stelt klant- en productgerelateerde informatie uit de ERP-applicatie te halen en op hun tablet te raadplegen. Denk aan zaken als de klantenhistoriek, lopende herstellingen, openstaande facturen, klantgebonden prijzen, de voorraadsituatie, …

E-portal

DIMASYS SERVICE|MOBile en DIMASYS SALES|MOBile zijn de eerste twee sleutel-apps die Infomat in eigen beheer op zijn nieuw ontwikkelde mobiele platform ent. De vendor ontwikkelde intussen ook een app voor het scannen van artikels door medewerkers van handels- en distributiebedrijven die onmiddellijk de foto, prijs en voorraadstatus van het gescande artikel op de tablet tovert. Niet uitgesloten is dat in de toekomst die functionaliteit naar geregistreerde gebruikers wordt open getrokken.

“Bedoeling is onder een gemeenschappelijk DIMASYS-icoon een eco-systeem van apps aan te bieden die de bedrijfsprocessen van onze klanten verder optimaliseren. Ook de mobiele apps van sleutelpartners op het gebied van business intelligence, document management en CRM werden intussen binnen DIMASYS Universe geïntegreerd,” zo nog onze gesprekspartner.

Op korte termijn is het Infomat erom te doen onder DIMASYS Universe een e-portal te ontwikkelen, die zowel een employee- als een customer-luik zal omvatten. Op het mobiele platform als centrale steunbeer zullen bijkomende apps worden ontwikkeld, die altijd bijkomende stukjes informatie uit het achterliggende ERP-pakket maatspecifiek ter beschikking zullen stellen. Naast de generieke apps, biedt Infomat tevens de mogelijkheid klantspecifieke apps te ontwikkelen die op specifieke noden inspelen.

“De technologische onderbouw is klaar. Klantspecifieke apps kunnen in enkele dagen worden ontwikkeld,” stelt Van Bulck.

De ontwikkeling van SERVICE|MOBile en het onderliggende mobiele platform namen zowat 480 ontwikkeldagen in beslag. Klassieke ERP-vendors beperken zich op mobiel vlak vooralsnog voornamelijk tot toepassingen rond e-business, e-shops, e-catalogi, …

“Dat stadium is Infomat inmiddels voorbij. Via de e-portal worden immers steeds meer relevante zaken uit de ERP op een beschermde manier.aan medewerkers of klanten aangeboden., zoals bijvoorbeeld het opvolgen van de orderstatus, het opvragen van factuurdubbels, het consulteren van openstaande posten, het regelen van retouraanvragen van een technische interventie door de klant zelf. Synchroon met DIMASYS Universe zullen we in de toekomst de portaalaanpak verder uitdiepen met behulp van apps die in bijkomende mobiele functionaliteiten zullen voorzien”, besluit de gedelegeerd bestuurder.