BIODIVA stimuleert bedrijven om aan biodiversiteit te werken

De provincie Antwerpen ontwikkelde samen met LV Consult en de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) de BIODIVA-scan. Met deze scan ontdekken bedrijven hoe goed ze scoren op het gebied van biodiversiteit. Ze krijgen ook tips om hun bedrijf biodiverser te maken. Meer dan dertig bedrijven scanden hun werking al met de BIODIVA-tool. Zo maakt Wienerberger uit Beerse samen met naburige bedrijven de link tussen industrieterreinen en aanpalende natuurgebieden. De provincie Antwerpen telt ruwweg 17.000 ha bedrijventerreinen.

BIODIVA is in de eerste plaats een instrument dat bedrijven helpt een zicht te krijgen op hoe goed al aan biodiversiteit binnen de bedrijfsvoering wordt gewerkt. Daarnaast verkrijgt men tegelijk een inzicht in hoe en waar het bedrijf zich nog kan verbeteren.

De scan bestaat uit drie delen: een biodiversiteitsladder, een kansenprofiel en 22 BIODIVA-vragen. Bedrijven kunnen de scan volledig autonoom uitvoeren of hulp aan de provincie vragen. De provincie Antwerpen verstrekt ook praktische tips om aan biodiversiteit te werken.