Doel 3 en Tihange 2 kunnen heropstarten

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zet voor Electrabel het licht op groen om de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 heroptestarten. Electrabel besliste op 26 maart 2014 om beide centrales stil te leggen tijdens het opvolgingsprogramma dat voor beide kuipen werd opgesteld.

Na bijna anderhalf jaar onderzoek diende Electrabel op 17 juli j.l. de eerste versie van zijn eindrapporten bij het FANC in. Op 28 oktober werden de gefinaliseerde rapporten overgemaakt. Deze rapporten bevatten zeer nauwkeurig onderbouwd onderzoek dat werd uitgevoerd door een multidisciplinair team van tientallen interne en externe experten in binnen- en buitenland.

Electrabel is inmiddels van start gegaan met de voorbereidende werken voor de heropstart van de twee eenheden. Deze werken zullen een viertal weken in beslag nemen.