Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open

ENGIE en de Belgische federale regering hebben een overeenkomst gesloten over de levensduurverlenging met tien jaar van de exploitatie van de reactoren Doel 1 en Doel 2. Gelijktijdig werd in een nieuw systeem voor de nucleaire repartiebijdrage voorzien.

Voor de reactoren Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 wordt in 2015 een forfaitair bedrag van 200 miljoen euro voor de hele sector gebeurd. Dat bedrag loopt in 2016 terug tot 130 miljoen euro. Vanaf 2017 zal de repartitiebijdrage berekend worden op basis van een variabele formule die rekening houdt met de evolutie van de kosten, het productievolume en de elektriciteitsprijzen.

Vanaf 2016 tot 2025 zal Electrabel een jaarlijkse vergoeding van 20 miljoen euro betalen voor de verlenging van Doel 1 en Doel 2. Deze vergoeding zal het Belgische energietransitiefonds spijzen dat door de wet van 28 juni 2015 werd opgericht.

Het gesloten akkoord moet bovendien een einde maken aan het lopende geschil tussen Electrabel en de Belgische staat (met betrekking tot de Wet van 8 december 2006 op de niet-gebruikte industriële sites) middels betaling door Electrabel van een bedrag van 100 miljoen euro in 2015 en 20 miljoen euro in 2016.

Het bereikte akkoord maakt het mogelijk om een stabiel juridisch en economisch kader voor de toekomst te garanderen, zo luidt het. Op die basis zal de Groep ENGIE, naast de 600 miljoen euro in Tihange 1 (aan 100%), ook nog eens 700 miljoen euro in Doel investeren voor de verlenging van zijn centrales met tien jaar. Naast investeringen in kernenergie zal ENGIE de komende tien jaar ook investeren in hernieuwbare energie en energie-opslag, aardgas en onderzoek & ontwikkeling.