ClearFacts digitaliseert administratie Recoclean

ClearFacts B.V.B.A. (Hoevenen), uitbater van een open software-platform dat met de meeste boekhoudpakketten en DMS-systemen op de Belgische markt compatibel is, automatiseert de administratie van Recoclean B.V.B.A. (Antwerpen), dat gespecialiseerd is in het renoveren, reinigen en conserveren van schepen. ClearFacts werkte daartoe nauw samen met Juribel Partners, een praktijk van accountants, fiscaal juristen en ondernemingsadviseurs.

ClearFacts digitaliseert de documentenstroom van de boekhoudkundige stukken van Recoclean en koppelt die met de boekhoud-software van Juribel Partners. Alle boekhoudkundige data zijn zodoende via tablet consulteerbaar van eender waar en eender wanneer. Ook het bijhorend digitaal archief zorgt voor bijkomende toegevoegde waarde voor de eindgebruiker.

Meer info: 0477/59.74.15 of http://www.clearfacts.be.