500 miljoen stuks oude kleren krijgen tweede leven in België

Vorig jaar werden in België bijna 500 miljoen oude kleren gerecycleerd. Ons land fietst hiermee op de kop van het internationale peloton. Door het professionalisme van de sector kreeg 92% van de oude kleren die de Belgen in 2015 in textielcontainers staken, een nieuw leven, aldus COBEREC Textiles, de vertegenwoordiger van de sorteerbedrijven van oude kledij in België. Een en ander vertegenwoordigt een volume van 120.000 ton.

Het in België gesorteerde textiel is voornamelijk afkomstig van de Belgische markt. Dankzij hun hoge performantie qua sortering zijn de Belgische sorteerbedrijven ook bij machte om oude kleren uit andere Europese landen aan te trekken.

Deze bedrijven sorteren oude kleren in meer dan honderd categorieën, die overeenstemmen met de behoeften van zowel de Belgische als de internationale markt. Ruim de helft van de oude kleren (55%) wordt opnieuw als kledij in 62 landen over de hele wereld hergebruikt. 20% van de kledij is van lagere kwaliteit en wordt tot poetslap versneden. Voor 17% van de kledij zijn enkel nog de vezels te recupereren. Slechts 8% van het selectief ingezamelde textiel is niet meer herbruikbaar.

Volgens schatting koopt de Belg gemiddeld 50 stuks nieuwe kleren, schoenen en lakens per jaar. Ongeveer 70% daarvan wordt reeds selectief ingezameld. Elke burger die zijn kledij in de textielcontainers stopt mag er zeker van zijn dat zijn oude kleren een nieuw leven zullen krijgen, als tweedehandskleding of poetsdoek in de industrie, of nog als isolatie in auto’s of als deken - om maar een aantal voorbeelden te geven, zo heet het.

In de sector van de textielterugwinning zijn in België vijf bedrijven actief, die samen meer dan duizend mensen tewerk stellen. De sector biedt vooral arbeidskansen aan laaggeschoolde arbeiders die moeilijk in de arbeidsmarkt zijn te integreren.