Chemie-, kunststof- en farmadrijven zetten forse energiebesparing neer

Ruim honderd Vlaamse chemie-, kunststof- en farmabedrijven hebben het voorbije decennium gezamenlijk even veel energie bespaard als het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 1.500.000 huishoudens. Zo blijkt uit het eindrapport van de energiebeleidsovereenkomsten tussen de sector en de Vlaamse overheid.

Door permanente investeringen - zoals de uitwisseling van warmte tussen installaties, het inzetten van warmtekrachtkoppeling of een doorgedreven energie-management - heeft de Vlaamse industrie de voorbije tien jaar 29 miljoen ton aan CO2-uitstoot bespaard, terwijl de energie-efficiëntie met meer dan 10% is toegenomen.

Dat is het eindresultaat van de eerste generatie energiebeleidsovereenkomsten, opgestart in 2002. Met 109 van de 378 deelnemende bedrijven vertegenwoordigde de chemie, kunststoffen en life sciences bijna de helft van het energieverbruik van alle participerende ondernemingen. De nieuwe reeks overeenkomsten startte begin vorig jaar en loopt tot 2020. Ditmaal zijn 111 sectorbedrijven toegetreden, goed voor liefst 90% van het sectorale energieverbruik.

Met de energiebeleidsovereenkomsten wil de Vlaamse overheid industriële eindgebruikers stimuleren om toonaangevend te zijn inzake energie-efficiëntie. Ondernemingen die vrijwillig toetreden, engageren zich tot een continue verbetering van de energie-efficiëntie en dragen op die manier bij tot de realisatie van de Vlaamse CO2- en energiedoelstellingen.