Europees Interreg-project 2B Connect van start

Het Europees project 2B Connect is officieel van start gegaan. Drie jaar lang zullen negentien partners in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dat is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontvangt daarvoor meer dan 3 miljoen euro.

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Vaak ontbreekt echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein op een natuurlijke manier in te richten. Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan (bijvoorbeeld een biodiversiteits-scan) die bedrijven helpt biodiversiteit in de bedrijfsvoering in te passen. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in de richten. Dit Europese project vormt daarop een heel belangrijke aanvulling.

2B Connect wordt uitgevoerd door dertien partners uit Vlaanderen en zes uit Nederland. Partners uit Vlaanderen zijn de Vlaamse overheid (departement LNE, ANB), EV INBO, provincie Antwerpen, Strategische Projectenorganisatie Kempen, Inverde, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, stad Aarschot, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM N.V., SCR-Sibelco en stad Lommel. Zij krijgen in Nederland steun van provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond, gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwse Milieufederatie en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.