Reëel geothermisch potentieel in Centraal-Limburg

De combinatie van de diepte waarop het ondergronds reservoir (Kolenkalk) zich bevindt en de breuken daarin wijzen op een reëel geothermisch potentieel. Zo blijkt uit de meetresultaten van de seismische campagne die VITO - in samenwerking met EnergyVille - uitvoerde op de diepe ondergrond (onder de steenkoolhoudende lagen) van Zutendaal tot Meeuwen-Gruitrode.

 De studie maakt deel uit van het SALK-dossier “Naar een duurzame energievoorziening in steden”. Ook het bovengronds potentieel voor diepe geothermie moet in kaart worden gebracht: is er een afzetmarkt voor de warmte en/of elektriciteit?

Uit de meetresultaten hebben de onderzoekers de top van het potentieel reservoir en de locatie van de breuken in de ondergrond in kaart kunnen brengen. De ligging en de werking (evolutie in de tijd) van de breuken zijn een belangrijk gegeven voor geothermie, zeker op grote diepte. Hoe recenter de breukbewerking, hoe meer kans verhoogde doorlatendheid en bijgevolg op diepe geothermie. En hoe dieper het potentieel reservoir ligt, hoe warmer het water zal zijn.

In het uiterste noorden van deze meetcampagne, met name Meeuwen-Gruitrode, bevindt de top van de Kolenkalk zich op circa 2.900 meter diepte. Dat is vergelijkbaar met de proefboring op de Balmatt-site, waar de top van de Kolenkalk zich op 3.170 meter diepte bevindt. De gegevens van de Balmatt-proefboring zullen dus ook voor dit gebied heel relevant zijn.

Als algemene conclusie kan men stellen dat de combinatie van de diepte waarop het potentieel reservoir (Kolenkalk) zich bevindt en de aanwezigheid van breuken daarin wijzen op een reëel geothermisch potentieel voor centraal-Limburg.

VITO/EnergyVille is reeds gestart met een vervolgstudie om dit potentieel meer in detail te kunnen berekenen. Tussentijdse resultaten kunnen reeds bepalend zijn voor een mogelijke proefboring.

Ook het bovengronds potentieel voor diepe geothermie moet in kaart worden gebracht: is er een afzetmarkt voor de warmte en/of elektriciteit? Daarvoor neemt VITO/EnergyVille contact op met de gemeenten en bedrijven alsook intercommunales. In de eerste plaats met gemeenten waar het geothermisch potentieel het meest veelbelovend lijkt.