Terbekehof wil eerste Vlaamse energie-onafhankelijke bedrijventerrein worden

Het Wilrijkse industrieterrein Terbekehofdreef heeft de ambitie om energie-onafhankelijk te worden door zelf via eigen opgewekte hernieuwbare energiebronnen in de benodigde energie te voorzien. Daarvoor denkt men aan windturbines, zonnepanelen en warmtepompen. Bedrijvenvereniging HIW ondertekende alvast een charter dat er naar streeft om van Terbekehofdreef het meest duurzame, CO2-vriendelijke en energie-efficiënte industrieterrein van Vlaanderen te worden op vlak van infrastructuur, energie-, groen- en afvalbeleid. Het charter kwam tot stand in samenwerking met de POM Antwerpen en de Vlaamse overheid.

Er wordt niet alleen gedacht aan energie-efficiëntie, maar ook aan hernieuwbare energiebronnen, restwarmterecuperatie en warmtenetten. Het bedrijventerrein bereidt zich hierdoor voor op de energietransitie. Het charter stelt ook plannen voor op het vlak van duurzame mobiliteit, heraanleg van weginfrastructuur, fietspaden, collectieve afvalophaling, een nieuw rioleringsstelsel, scheiding van regen- en hemelwater en gemeenschappelijke waterbuffers.

Een actieplan ondersteunt het charter met onderlinge afspraken rond infrastructuur, energie-, groen- en afvalbeleid om het bedrijventerrein innovatief, duurzaam en concurrentieel te maken. Na elk jaar komt er een evaluatie van de doelstellingen die in het actieplan werden gebundeld. Bedrijven die deze gehaald hebben, krijgen jaarlijks een certificaat als beloning voor hun inspanningen.