Zakelijke financiering transformeert in 2016

Consumerisatie van financieringen, voorspellende analyses, overheidsinitiatieven en B2B-netwerken

De wijze waarop bedrijven in 2016 op zoek zullen gaan naar financieringen, hun cashflow zullen doen toenemen en hun handel zullen uitbreiden, zal dit jaar gevoelige wijzigingen ondergaan. Die mening is althans Basware toegedaan, leverancier van e-invoicing- en purchase-to-pay oplossingen.

Voortbouwend op de on-line handelsnetwerken die de manier van zakendoen nu al veranderen, zullen belangrijke trends het nieuwe zakelijke landschap vorm geven, waaronder de consumerisatie van financieringen, met meer aandacht voor de klantervaring en de toename van cloud-gebaseerde financiering. Daarnaast zal die verandering ook in de hand worden gewerkt door het gebruik van voorspellende analyses aan de hand waarvan bedrijven hun financiële en leveranciersgegevens beter kunnen benutten om zo hun cashflow te verhogen en hun leveranciersrelaties te versterken en door de toename van e-factureringsinitiatieven in de overheidssector.

Basware identificeert vijf belangrijke trends op het vlak van zakelijke financiering die het B2B-financieringslandschap in 2016 ingrijpend zullen veranderen:

1. De consumerisatie van zakelijke financieringen. Bedrijven dienen hun kaspositie alsmaar te verhogen en hebben daarbij nieuwe technologieën nodig die hen meer zichtbaarheid en controle bieden waardoor corporate finance-afdelingen niet langer enkel een tactische functie hebben, maar ook een strategische die de groei van de onderneming ondersteunt. De gebruiker verwacht meer bruikbaarheid door verbeterde interfaces, mobiele toegankelijkheid, apps en dashboard-analyses, wat de zakelijke financiering consumeriseert. Evenzo volgen de alternatieve betalingen in B2B de weg van de betalingsoplossingen in de B2C-wereld waardoor bedrijven steeds meer financieringsmogelijkheden krijgen aangereikt.

2. Cloud-gebaseerde financiering over B2B-netwerken maken een just-in-time financiering mogelijk. Tal van bedrijven maken gebruik van de cloud om sneller en efficiënter aan financiering te komen en hun bedrijfskapitaal te boosten. Nieuwe cloud-gebaseerde financieringsdiensten op basis van wereldwijde handelsnetwerken geven hen een snelle, just-in-time toegang tot kapitaal. Zo wordt bijvoorbeeld belangrijke informatie zoals leveranciers- en klantinformatie, het factuurbedrag in dollar enzovoort nu al via het handelsnetwerk verwerkt. Tegelijkertijd biedt cloud-gebaseerde financiering banken en alternatieve kredietverstrekkers ook de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden door financieringen tot op het niveau van de facturering zelf aan te bieden.

3. Nieuwe financieringsmogelijkheden maken een gezamenlijke supply chain mogelijk. De dagen dat klanten alle macht hadden, lopen stilaan ten einde en in plaats daarvan evolueren we naar een evenwichtiger klant/leveranciers-relatie waarin beide partijen meer flexibiliteit en controle over de betalingen hebben. Omdat een B2B-netwerk nieuwe financieringsmogelijkheden biedt, kunnen leveranciers sneller betaald worden dankzij gunstiger financieringsopties en kunnen ze zo hun cashflow gezond krijgen. Terzelfdertijd hebben klanten meer mogelijkheden om hun betalingen uit te stellen zonder enige impact op hun leveranciersrelatie, wat de manier van zakendoen niet alleen zal vereenvoudigen en efficiënter maken, maar ook voor beide partijen voordeliger zal maken.

4. Dankzij voorspellende analyses zullen financiële beslissingen sneller kunnen genomen worden. Een nieuwe generatie van voorspellende analyses stelt kredietverstrekkers in staat om Big Data te gebruiken om belangrijke financiële trends te identificeren en zo meer zekerheid te krijgen. Op die manier zullen bedrijven sneller groei-opportuniteiten kunnen identificeren en meer inzicht verwerven om betere, snellere en meer geïnformeerde financiële beslissingen te nemen.

5. Overheden kiezen alsmaar meer voor e-invoicing en effenen zo het pad voor e-payments. In België zetten zowel de Vlaamse als de federale overheid volop in op e-invoicing. De federale overheid verhoogde onlangs nog de investeringsaftrek voor digitale investeringen zoals digitale betalings- en facturatiesystemen. Die verhoogde investeringsaftrek komt neer op een belastingsvoordeel waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedrag ineens van de belastbare winst wordt afgetrokken. Die verhoogde investeringsaftrek is mogelijk van aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) en geldt voor eenmanszaken en kleine vennootschappen.

De Vlaamse overheid maakte eerder al duidelijk dat ze vanaf 2017 alleen nog maar e-facturen van zijn leveranciers wenst te ontvangen. In de afgelopen jaren heeft België het gebruik van e-invoicing al gestimuleerd, maar vooralsnog vindt die manier van factureren alleen nog bij grote bedrijven aftrek. Door het “verplicht” stellen van e-invoicing wil België de KMO’s meer bij elektronisch factureren betrekken.Beide inspanningen worden aangedreven door de nood om de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen, fraude te verminderen en de naleving van de omzetbelasting te waarborgen.