OVAM, VITO, Interafval en ISVAG stellen know-how ter beschikking van Libanon

OVAM, VITO, Interafval en ISVAG hebben een engagementsverklaring getekend om hun know-how met betrekking tot duurzaam afval- en materialenbeheer ten dienste van het VN-Milieuprogramma UNEP te stellen. Een Vlaamse delegatie trok onlangs op VN-missie naar Beiroet om er samen met UNEP te werken aan een mogelijke oplossing voor de afvalimpasse waarin Libanon nog steeds verkeert.

Samen met UNEP drong de delegatie er tijdens de vier dagen durende missie op aan om zo snel mogelijk te starten met de invoering van een duurzaam en geïntegreerd afval- en materialenbeleid en de uitwerking van een totaaloplossing in Libanon zelf.

Het multidisciplinair team stelde vast dat Libanon wel degelijk over voldoende kennis, know-how en plannen beschikt om samen met UNEP en Vlaamse experten dit beleid concreet verder uit te werken en in de praktijk te realiseren.

Als eerste belangrijke stap dient het parlement een geïntegreerde duurzame afvalwetgeving goed te keuren, die de basis moet vormen voor een instrumenten-mix met preventie, het principe “de vervuiler betaalt”, een afvalhiërarchie en producentenverantwoordelijkheid, … Daarnaast moet werk gemaakt van het opstarten van proefprojecten met lokale besturen, het oprichten van een onafhankelijk centraal afvalstoffenagentschap naar het voorbeeld van OVAM, het implementeren van het eindverwerkingsplan inzake het oprichten van afvalenergie-installaties en “state-of-the-art”-stortplaatsen.

UNEP en het Libanese ministerie van Leefmilieu zullen op heel korte termijn een memorandum of understanding afsluiten om met de steun van de Vlaamse partners de overheid te helpen om de intenties in de praktijk om te zetten.