Idronect-platform automatiseert administratieve processen drone-vluchten

03/03/2016 OM 08:03 - Luc Willemijns
F6d7a4a869306dee50b3058b3599e3ed
Tom Verbruggen, ceo Aviatize: “Idronect wil vermijden dat drone-verkeer het veiligheidsimago van de bemande luchtvaart hypothekeert”
Start-up Aviatize B.V.B.A. (Erembodegem) heeft met Idronect een beheerplatform ontwikkeld dat de administratieve afhandeling van drone-vluchten van A tot Z beheert, dit ten dienste van alle mogelijke stakeholders. Het bedrijf heeft de ambitie het platform, dat binnen een SaaS (Software-as-a-Service)-model opereert, zo snel mogelijk internationaal te vermarkten. Om daartoe de nodige middelen bijeen te sprokkelen lopen onderhandelingen met risicokapitaalverschaffers. “Uitdaging van Idronect is de internationaal verwachte toevloed van drone-vluchten zo efficiënt en veilig mogelijk binnen het stelsel van de bemande luchtvaart te integreren. We mogen niet toestaan dat het hoge veiligheidsimago dat de burgerluchtvaart in de voorbije decennia heeft weten op te bouwen, door het hele drone-gebeuren wordt gehypothekeerd,” weet ceo Tom Verbruggen.

Tom Verbruggen is piloot en industrieel ingenieur Vliegtuigmechanica. Zijn vliegactiviteiten houdt hij bewust beperkt tot het uitvoeren van medische repatriëringsvluchten vanuit Luxemburg. In 2011 startte hij in bijberoep SQair Aviation Projects B.V.B.A. (Letterhoutem) op dat zich toespitste op specifiek advies & consultancy inzake kwaliteits-management, risico-analyse en safety management ten behoeve van kleinere organisaties in de luchtvaartwereld (vliegtuigmaatschappijen, vliegscholen, onderhoudsbedrijven, …).

Gebeurlijk tekende SQair Aviation Projects ook voor business development voor zijn opdrachtgevers. In 2013 ontwikkelde het bedrijf met QubeForce een safety management system (SMS)-software voor zijn doelgroep die een antwoord bood op de nieuwe en strengere regelgeving.

Bedoeling was QubeForce door te ontwikkelen naar een algemeen management-systeem. Daartoe richtte Verbruggen vorig jaar Aviatize op samen met burgerlijk ingenieur Informatica Chris De Rouck. De initiële plannen van Aviatize werden echter doorkruist door een risico-analyse die SQair Aviation Projects in opdracht van Limburg Regional Airport van het vliegtuig van Brustem (Sint-Truiden) maakte.

Miniatuur luchtvaart-ecosysteem

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM en de stad Sint-Truiden richtten intussen DronePort N.V. op, dat de drone-industrie in het land op de voormalige luchtmachtbasis van Brustem wil centraliseren. Samen met JK Invest baat LRM via de joint-venture Limburg Regional Aiport de luchthaven van Brustem uit.

De door SQair Aviation Projects uitgevoerde risico-analyse lag mee aan de basis van DronePort N.V., dat naast een incubatorgebouw op de site onder meer een testvluchtzone voor drones zal inrichten. Op dezelfde site wil Limburg Regional Airport ook de (bestaande) luchtvaartactiviteiten behouden.

“Toen rijpte bij ons het besef dat dat hele drone-gebeuren een miniatuur luchtvaart-ecosysteem is. De meerderheid van de drone-piloten heeft geen luchtvaartervaring. Voeg daarbij dat het Directoraat-Generaal Luchtvaart onderbemand is en dat een grote toevloed aan drone-vluchten zich aankondigt eens het regelgevend kader rond zal zijn. Elke drone-vlucht dient immers ofwel gekend (ingeval van laagrisico-vluchten) of goedgekeurd (ingeval van hoogrisico-vluchten,” aldus Tom Verbruggen.

De niet te stuiten opgang van de drones, zette Aviatize ertoe aan zijn oorspronkelijk business-model te herzien. Veeleer dan standaard-software te ontwikkelen die zich ten behoeve van de doelgroep zouden toespitsen op voornamelijk kwaliteits- en veiligheidsaspecten, besloot het bedrijf een geïntegreerde oplossing te ontwikkelen die alle administratieve processen rond drone-vluchten van A tot Z beheert, zowel administratief als operationeel.

Tom Verbruggen: “In de luchtvaartwereld worden de administratieve verplichtingen vaak nog op archaïsche wijze ingevuld, met een hoge foutenlast tot gevolg. Met Idronect ontwikkelden we een SaaS-platform dat alle processen rond de organisatie van professionele drone-vluchten in een geautomatiseerde workflow afdekt. Idronect richt zich niet enkel tot de piloten (landbouwers, fotografen, landmeters, …) maar ook tot alle stakeholders (regelgevende instanties, controlerende instanties, politiezones, steden & gemeenten, vliegvelduitbaters, vliegscholen, …)”.

Momenteel voert Aviatize ook gesprekken met gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen die, bij uitbreiding, ook bij het Idronect-platform zijn gebaat. Drones vallen onder het specifieke verzekeringsstelsel van de luchtvaart.

Hoewel het KB dat de organisatie van drone-vluchten wettelijk zal regelen, wellicht pas volgende maand in het Staatsblad zal worden gepubliceerd, worden nu al professionele drone-vluchten uitgevoerd. Doorgaans gaat het om testvluchten, inspectievluchten, wetenschappelijke vluchten, vluchten om camera’s te testen of opleidingsvluchten. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart maakt intussen van Idronect gebruik.

Drie versies

Idronect wordt als SaaS-platform door een laagdrempelige insteek en een intuïtieve workflow gekenmerkt.

Het freemium-model reikt piloten van drones alle basisfunctionaliteiten aan, die in het KB zullen worden vastgelegd. Het gaat met name om de logboeken, vluchtaanvragen of -declaratie, profielaanmaak (piloot, drone en accessoires), basisrisico-analyse en veiligheidsrapportering.

De premium-versie, die zich tot de professionele gebruiker richt, biedt extra-functionaliteiten in de vorm van een meer uitgebreide risico-analyse en vitale info voor de vluchtvoorbereiding, met directe inlading van data met betrekking tot zonnewinden, weersverwachtingen, klimatologische omstandigheden, NOTAM’s (notices to airmen), positionering in het luchtruim, tracking & tracing, … Die versie wordt straks tegen 39 euro per maand per piloot ter beschikking gesteld.

Binnenkort volgt ook een Idronect Pro-versie met inbegrip van zaken als automatische facturatie en fleet management. Daarnaast zal ook de portaal-functionaliteit ten gunste van de stakeholders, zoals de opleidingsorganisaties voor drone-piloten, worden verruimd. Momenteel sloot Aviatize al samenwerkingsakkoorden met Noordzee Drones (Koksijde), SYNTRA Limburg en Espace Drone (Mont-Saint-Guibert). Met nog twee spelers lopen momenteel onderhandelingen.

Internationale ambities

Om zijn platform door te ontwikkelen en zijn internationale ambities hard te maken, is Aviatize op zoek naar groeikapitaal. Het bedrijf voert momenteel gesprekken met risicokapitaalverschaffers. Het R&D-team van Aviatize bevindt zich momenteel in Antwerpen. “Een vestiging in de incubator van DronePort zou in het licht van de komende evoluties opportuun kunnen zijn,” aldus Verbruggen.

In thuismarkt België deed Aviatize zijn basisexpertise rond drone-vluchten op.

“Opzet is het Idronect-platform internationaal uit te rollen. In eerste instantie mikken we op Europa, de Noord-Amerikaanse markt wordt momenteel afgetast. Het Idronect-platform is dermate opgebouwd dat het gebruik maakt van gemeenschappelijke principes die de landsgrenzen overstijgen. Een drone-piloot heeft doorgaans geen ervaring met de reguliere luchtvaart en heeft nood aan begeleiding. Bovendien is veiligheid een universeel aandachtspunt. Uitdaging is de enorme hoeveelheid drones op veilige en zo efficiënt mogelijke wijze binnen het hele luchtvaartgebeuren te integreren,” zo nog onze gesprekspartner.

België trad relatief laat in de drone-markt in. Zo werden in de voorbije kerstperiode in de Verenigde Staten alleen 250.000 drones verkocht. Verwacht wordt dat er vanaf volgend jaar evenveel drones als commerciële vliegtuigen (140.000) zullen zijn. In België wordt het aantal jaarlijkse professionele drone-vluchten momenteel op 100.000 à 150.000 geraamd. Tussen de tweeduizend à vierduizend piloten zouden professionele drone-vluchten gaan verzorgen.

F6d7a4a869306dee50b3058b3599e3ed
Tom Verbruggen, ceo Aviatize: “Idronect wil vermijden dat drone-verkeer het veiligheidsimago van de bemande luchtvaart hypothekeert”
98c2948989706822b3580c9903c190df

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.