Sterke toename octrooi-aanvragen uit België bij Europees Octrooibureau

Het aantal octrooi-aanvragen uit België bij het Europees Octrooibureau (EOB) is in 2015 met 5,9% gestegen (2014: 2,4%)., de op één na hoogste stijging binnen de Top 10 van Europese landen en de grootste Belgische groei in vijf jaar tijd. Vorig jaar dienden Belgische bedrijven en uitvinders 2.041 octrooi-aanvragen in bij EOB (2014: 1.927), het hoogste aantal sinds 2010 en ruim boven de gemiddelde stijging van 0,3% voor de 28 EU-lidstaten samen. Het aantal aan Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen verleende octrooien steeg fors met 19,8% tot 866, het hoogste cijfer van de laatste tien jaar.

Het totaal aantal Europese octrooi-aanvragen bij het EOB steeg in 2015 tot 160.000 (2014: 153.000, + 4,8%). Deze stijging was vooral toe te schrijven aan bedrijven uit de VS (+ 16,4%) en China (+ 22,2%), terwijl het aantal aanvragen uit de 38 bij het EOB aangesloten landen vrijwel stabiel bleef (+ 0,7%). De vijf landen met de meeste aanvragen waren de VS, Duitsland, Japan, Frankrijk en Nederland.

Solvay was met 260 aanvragen bij het EOB de actiefste Belgische octrooi-aanvrager, gevolgd door imec (180), Agfa-Gevaert (86), Umicore (66), Bekaert (47) en Universiteit Gent (41).