VIL lanceert project IKEO

Elk bedrijf dat een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt moet ook de inzameling en de verwerking van afgedankte toestellen op zich nemen. De wettelijke verplichting geldt ook voor kleine elektro-toestellen die on-line worden besteld en door een pakjesdienst aan huis geleverd. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) start, samen met webshops en logistieke dienstverleners, het project IKEO (Inzameling Klein Electro On-line) om dit logistiek te regelen.

Volgens artikel 3.4.4.8 van Vlarema (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal-kringlopen en afvalstoffen) zijn de eindverkopers van elektronische apparaten die zo’n toestel bij de consument aan huis afleveren, verplicht - indien de consument dat wenst - om bij levering het afgedankte apparaat gratis in ontvangst te nemen. Deze verplichting spruit voort uit de Europese wetgeving rond elektrische en elektronische apparaten.

Webshops en hun logistieke dienstverleners zijn er zich vaak niet bewust van dat deze aanvaardingsplicht ook van toepassing is op kleine elektrische toestellen. Ook de consumenten weten meestal niet dat de wet hen de mogelijkheid biedt om het oude toestel kostenloos in te leveren. Met de sterke groei van e-commerce in Vlaanderen en naarmate consumenten zich meer bewust worden van dit recht, valt te verwachten dat het aantal afgedankte elektrische toestellen dat aan pakjesbezorgers wordt aangeboden, sterk zal toenemen. Bovendien heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aangekondigd om in 2016 meer in te zetten op gerichte controles op on-line verkoop.

De verschillende stakeholders staan voor een fenomeen waarvoor nog geen praktische oplossingen, laat staat een standaardoplossing, bestaat. Daarom lanceert het VIL het project IKEO (Inzameling Klein Elektro On-line). Het wil een antwoord bieden op de vraag hoe webshops en hun logistieke dienstverleners de aanvaardingsplicht kunnen organiseren. Welke impact heeft de aanvaardingsplicht op het on-line proces? Hoe dient de consument het afgedankte toestel aan de koerier aan te bieden (verpakking)? Welke voorzieningen zijn nodig in de bestelwagen? Waar en door wie worden de afgedankte apparaten gecentraliseerd? Op deze vragen wil het VIL praktische antwoorden vinden.

Zes bedrijven nemen aan het project deel. Het gaat om Bebat, bpost, Bubble Post, BW Imsir, Coolblue en ODTH.

Meer sectornieuws

Agenda